Lõimitud alus-, põhi- ja huviharidus

Meie lasteaed, põhikool ja huvikool töötab ühise eesmärgi nimel – lastel oleks suurepärane keskkond kasvamiseks ja arenemiseks.

Räägime rõõmudest ja muredest. Tulge vaadake, kuidas kogukondlikkus oma parimas vormis toimib.

Kogemuspakett:

pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Koolituse tellimine