SädeTERAs õppetöö läbiviimine sertifitseeritud õpikoeraga

Looma kaasamine õppetöösse maandab õpilaste stressitaset ning tõstab õpimotivatsiooni. Loom klassiruumis ajendab õpilasi arvestama endast nõrgema ning teistsuguse õpilasega, mis kasvatab neis empaatiavõimet. Õppetöö läbiviimisel osaleb õpikoer klassis hinnanguvaba toetajana ning motivaatorina. Lisandväärtusena saavad õpilased õpikoera abiga lahendada ülesandeid ning talle lugeda.

Kogemuspakett:

teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 1,5h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € , kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett:

pikkus: 45 min, maksumus: kuni 5 inimest – 260 €

Koolituse tellimine