Üldõpetuslikud/ loovusõpetuse põhimõtted praktikas

Maailm ei koosne üksikutest tükkidest, vaid moodustab neist terviku. Me ei jaga esimeses kooliastmes laste koolipäeva üksikuteks osadeks. Nende tunniplaanis on üldõpetus, kus käsitletakse teemapõhiselt ja lõimitult nii matemaatikat, loodusõpetust kui ka emakeelt.

LõunaTERA õpilastel on eelnevale lisaks loovusõpetus, mis liikumise, kunsti ja teatri kaudu mitmekesistab üldõpetust.

Kogemuspakett:

teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € , kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett:

teema tutvustus ja tegevuste/tundide vaatlus. Maksumus: kuni 15 inimest – 360€

Koolituse tellimine