Huvitunnid

Huvitunnid 2018-08-26T23:22:11+00:00

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 7. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

HUVITUNDIDE KIRJELDUSED 2018/19

1.-2. KLASS

Õpetaja Katri Siku ja Annika Leppsaare digitund: uurime põnevaid rakendusi ja nende võimalusi, koostame nende abil huvitavaid töid ning mängime erinevaid arendavaid mänge. Õpime, kuidas ise häid esitlusi, pilte ja videoid teha.
Saame koos nutikaks ja osavaks iPadi kasutajaks!

Õpetaja Sten Vallimäe juuniorkokad: tule ja piilume, kuidas köögis hakkama saada! Teeme lihtsaid ja maitsvaid toite, õpime nupukaid kokkamise nippe ja saame kõhud tervislikust toidust täis!

Margit Lemmiksoo lastejooga: tunni kõige olulisem osa on mäng, läbi selle õpime jooga asendeid, koordinatsiooni, lõdvestumist ja teadlikku kohalolemist ning piilume ka jooga olulise osa, meditatsiooni maailma. Samuti arendame loovust, fantaasiat, koostöö tegemise oskust ja osavust. Joogatunnis on oma koht ka vahvatel ja õpetlikel lugudel, mille loomisel ja jutustamisel iga laps kaasa lüüa saab. Lastejooga tunni eesmärk on luua toetav ja turvaline keskkond, kus laps tunneb ennast tervikliku ja vastuvõetuna täpselt sellisena, nagu ta on.

Õpetaja Kerstin Kekiševi liiklustunnis lahendame mänguliselt erinevaid olukordi, kuhu võime sattuda jalakäijana, jalgratturina või kaasliiklejana autos. Teeme katseid, tutvume märkidega tänaval ning räägime ohtudest ja ohutusest.

Õpetaja Kaie Kubri paberikunsti huvitund: saame sõbraks paberiga. Tegeleme vana jaapani paberivoltimiskunsti origamiga, lõikame, rebime, kortsutame, põimime erinevaid pabereid. Tutvume paberivool- ja frotaažtehnikaga. Erinevad käelised tegevused treenivad sõrmede ja randmete liikuvust ning osavust, käte ja silmade koostööd, taju ning tähelepanu, et luua paberikunsti.
Erinevad loovad tegevused aitavad igal lapsel muutuda käeliselt osavamaks, luua põnevaid kujutluspilte ning panna oma lood sõnadesse kaaslastele esitamiseks.

Õpetaja Inge Arnoldi pallitund: pallitunnis teeme üldarendavaid harjutusi, mängime liikumis- ja pallimänge (näiteks rahvastepalli) ning teeme teatevõistlusi pallidega. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes.
Tund on aktiivne, seega tuleks selga panna sportikud riided ja jalga sobilikud jalanõud.

Õpetaja Vambola Viljasoo puidust voolimise huvitund: voolime ja meisterdame (nugade abil) õpetaja juhendamisel puidust esemeid, et süveneks käelise tegevuse oskus ja laieneks silmaring.Õppeperioodi vältel valmistame puidust vurri ja kuuma nõu aluse.

Õpetaja Meelis Brikkeri põnevate katsete huvitund: meie ümber on palju põnevat, mida me veel ei tea – kas Sa tahaksid teada saada midagi uut ja huvitavat? Meisterdades, mängides ja viies läbi lõbusaid katseid, avastame põnevaid seaduspärasid meid ümbritseva looduse, universumi ning tehnikamaailma kohta.

Õpetaja Anu Liivi teatritund: mängime erinevaid teatrimänge, kehastume põnevateks tegelasteks, mõtleme välja ja lavastame lugusid. Teeme erinevaid hääle- ja kehaharjutusi, mis aitavad kaasa selgemale ja julgemale eneseväljendusele.

3.-4. KLASS

Õpetaja Annika Leppsaare animatsiooni huvitund: multifilmi on tore ja vahva vaadata, kuid veel põnevam on seda ise luua. Selles tunnis saame teada, mis on animatsioon ja kuidas seda tehakse. Kasutame erinevaid joonistus- ja videorakendusi, teeme koostööd ning laseme multifilmi loomisel fantaasial lennata.

Juhendaja Annagreta Raudseping ettevõtluse huvitund:ettevõtluse huvitunnis arendatakse laste ettevõtlikkuse pädevust ja tekitatakse lastes huvi ettevõtluse vastu. Tutvutakse ettevõtte olemusega, sh kuidas ettevõtet alustada, kuidas see toimib ja miks on ettevõtlus ühiskonnas oluline. Huviringis arutletakse, analüüsitakse, mängitakse, külastatakse kohalikke ettevõtteid ning kutsutakse ettevõtjaid ka endale külla.

Margit Lemmiksoo lastejooga: tunni kõige olulisem osa on mäng, läbi selle õpime jooga asendeid, koordinatsiooni, lõdvestumist ja teadlikku kohalolemist ning piilume ka jooga olulise osa, meditatsiooni maailma. Samuti arendame loovust, fantaasiat, koostöö tegemise oskust ja osavust. Joogatunnis on oma koht ka vahvatel ja õpetlikel lugudel, mille loomisel ja jutustamisel iga laps kaasa lüüa saab. Lastejooga tunni eesmärk on luua toetav ja turvaline keskkond, kus laps tunneb ennast tervikliku ja vastuvõetuna täpselt sellisena, nagu ta on.

Õpetaja Vambola Viljasoo puidust voolimise huvitund: voolime ja meisterdame (nugade abil) õpetaja juhendamisel puidust esemeid, et süveneks käelise tegevuse oskus ja laieneks silmaring.Õppeperioodi vältel valmistame puidust vurri ja kuuma nõu aluse.

Mart Rohtmetsa päästeala huvitund: kuhu helistada, kui juhtub õnnetus? Kes vastab numbrile 112, mis on nende töö? Kes on need inimesed, kes tulevad kohale, kui põleb maja, on juhtunud õnnetus, loom või lind on abitus olukorras, olete leidnud kahtlase eseme? Räägime päästjate ja demineerijate tööst, õpime käituma õnnetuse korral. Teeme praktilisi harjutusi, proovime aja peale riietumist ja vaatame õpetlikke videoid.

Õpetaja Meelis Brikkeri põnevate katsete huvitund: meie ümber on palju põnevat, mida me veel ei tea – kas Sa tahaksid teada saada midagi uut ja huvitavat? Meisterdades, mängides ja viies läbi lõbusaid katseid, avastame põnevaid seaduspärasid meid ümbritseva looduse, universumi ning tehnikamaailma kohta.

Õpetaja Annaliisa Asula scratchi huvitund:  scratch on programmeerimiskeel, mille abil on lihtne programmeerimisega algust teha. Scratchi huvitunnis saavad selgeks esmased programmeerimisalased oskused. Pärast põhioskuste omandamist on õpilased valmis looma lõbusaid ja huvitavaid programme ning lihtsamaid mänge. Kogu kursuse vältel saab kasutada oma loovust ja arendada mõtlemis- ja analüüsioskust.

Õpetaja Priit Kärgi turnimise huvitund: selles tunnis mängime vanu tuttavaid mänge ja tutvustame teistele uusi ning huvitavaid mänge. Liigume palju ja teeme, mida oskame, et oleks lõbus. Sul on võimalik ennast ka võimlemisharjutustega proovile panna. Saad osaleda täpselt nii, nagu oskad ja suudad.

Õpetaja Madis Tuule virtuaalreaalsuse huvitund: mis see on? Milliseid vorme see omab? Mida selle rakendamiseks vaja läheb? Mis eesmärgil seda kasutame? Tutvume virtuaalreaalsusega ja proovime läbi erinevaid kasutusvaldkondi.

Õpetaja Meeri Rooduse väikeste kokkade huvitund: saame teada palju põnevat erinevate toorainete kohta ja õpime valmistama lihtsamaid lõuna-ja õhtusööke. Kindlasti on meie retseptide seas peidus ka midagi magusat…

5.-7. KLASS

Teacher Janice Viinalass Argumentation and Debate. To introduce understanding and strategies in argumentation and debate using games and activities that will allow students to be active through learning new principles in English.

Cooking with Sten. Cooking is an essential skill that can be learned at any age. Now is your chance to learn the essential cooking tips and tricks that will make you into a great home cook. Come learn the techniques and recipes that you can use to amaze your friends and family with! We will learn elements from Italian and French cooking and we will do it all in English, come on now, let’s get cooking!

Õpetaja Anu Liivi ettevõtlikkuse oskustund: kas sina tead mis asi on liftikõne või kuidas leida endas julgus olla osavõtlik ning korraldada erinevaid sündmusi? Mul on sulle lahendus! Tule ettevõtlikkuse huvitundi ja sa saad teada, kui võimekas sa oled. Tule ja ole osavõtlik!

Juhendaja Uku Petersoni fotooskustunnis: räägitakse pildistamisest, kaameratest ja paljust muust fotograafiaga seotust. Õpitakse lihtsate harjutuste abil, kuidas paremaid pilte teha ning ka seda, kuidas pilte vaadata.

Juhendaja Andres Karba mõttemängud: selles tunnis saad mängida erinevaid arendavaid lauamänge. Püüame läbi erinevate mängude omandada stsenaariume, kuidas paremini teise plaanidest aru saada ja enda poolt võidule viia.

Õpetaja Martiina Niilitsa ja Priit Kärje pallitund: õpime selgeks erinevate pallimängude baasharjutused. Sooritame sportmängudeks ettevalmistavaid liikumismänge. Õpime erinevate pallimängude juurde viivaid harjutusi, tehnikaid ja tutvume reeglitega.

Õpetaja Madis Tuule putitamisoskustund: õpime hooldama ja vajadusel parandama kergliiklusvahendeid (jalgrattad, rulad, rulluisud, jne) ja huvi korral ka kõike muud.

Õpetaja Regina Pai pärlikunsti oskustund: tutvume erinevate helmeste kujudega ja materjalidega. Õpime helmeste ühendamist, mille tulemusel valmistame tasapinnalisi ja ruumilisi loomi, linde, lilli jne.

Mart Rohtmetsa päästeala huvitund: kuhu helistada, kui juhtub õnnetus? Kes vastab numbrile 112, mis on nende töö? Kes on need inimesed, kes tulevad kohale, kui põleb maja, on juhtunud õnnetus, loom või lind on abitus olukorras, olete leidnud kahtlase eseme? Räägime päästjate ja demineerijate tööst, õpime käituma õnnetuse korral. Teeme praktilisi harjutusi, proovime aja peale riietumist ja vaatame õpetlikke videoid.

Õpetaja Kristi Kartaševi zentangle’i oskustund: zentangle on USAs loodud meditatiivse joonistamise viis. Selles huvitunnis saad teada, kuidas lihtsatest joontest, kaartest, ringidest ja s-kõveratest saavad kaunid mustrid ning õpid neid ise joonistama. Zentangle on jõukohane kõigile, see aitab lõdvestuda, laseb lennata kujutlusvõimel ja aitab usaldada oma loovust.

Õpetaja Meelis Brikkeri loodusteadusliku kirjaoskuse tund: mis on teadus, mida peab üks teadlane oskama ning millega tegelevad loodusteadlased? Leiame koos nendele küsimustele vastused läbi põnevate katsete ja projektülesannete. Vaatleme ka seda, kuidas on omavahel ja teiste valdkondadega seotud meile koolist tuttavad loodusained.

Õpetaja Terttu Tammaru programmeerimise oskustund: mis on programmeerimine? Milleks seda vaja on? Mida selle abil teha saab? Tutvume mänguliselt programmeerimise ja selle alustõdedega, vaatame kuidas need päriseluga seotud on ning kirjutame valmis oma esimesed lihtsamad programmid.