Huvitunnid

Huvitunnid 2021-08-23T17:29:14+00:00

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

HUVITUNDIDE KIRJELDUSED 2021/22

1.-2. KLASS

1. DIGITUND

Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, joonistamine exceliga, tutvume programmeerimisega arvutivabalt ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

2. SILMARINGITUND

Silmaringitund – tutvume erinevate maade rahvaste ning kultuuriga. Mõned nopped: Mehhiko tunnis valmistame muude asjade kõrval ka tacosid, Austraalia tunnis tutvume eksootiliste loomadega, India tunnis arendame loovust omanäoliste Henna maalingute näol, õpime ära jaapanikeelsed numbrid ning ehk õnnestub selgeks saada ka mõned karate võtted.

3. ORIENTEERUMINE

Õpetaja Kristiina Vinkeli orienteerumise huvitund: saame sõbraks kaardi ja kompassiga ning õpime orienteeruma. Huvitunnis uurime lihtsamaid tingmärke, määrame oma asukohta kaardil, liigume kaardiga maastikul ja läbime punkte. Orienteerumise õppimine toimub läbi põnevate mängude ja ülesannete.

4. PALLIRING

Palliringis teeme erinevaid üldarendavaid harjutusi, mängime liikumis- ja pallimänge ning teeme teatevõistlusi pallidega. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes. Mängime rahvastepalli. 

Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja sobilikud jalanõud.

5. ORIGAMI

Origami huvitunnis saame sõbraks paberiga. Tegeleme vana jaapani paberivoltimiskunsti origamiga. Õpime voltima erinevaid kujundeid ja ruumilisi mänguasju suulise ja video juhendi abil. Treenime sõrmede ja randmete liikuvust ning osavust, täpsust mõõtmisel ja lõikamisel, käte ja silmade koostööd, taju ning tähelepanu, et luua paberikunsti. Keskendume matemaatiliste mõistete (serv, nurk, diagonaal, parem, vasak, üleval, all jne) kordamisega. Origami mitmekesised võimalused ning liigutuste kordamine muudab iga lapse käeliselt osavamaks. Volditud mänguasjad võimaldavad luua põnevaid kujutluspilte ning panna oma lood sõnadesse.

6. KOKAKOOL

Kokakoolis õpime köögis ohutult ja praktiliselt tegutsema. Arutame, milline on tervislik toitumine ning valmistame põnevaid retsepte nii lähedalt kui ka kaugemalt. Loomulikult sööme valminud toidu ka ise ära.

7. DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

8. VÄIKESED KUNSTNIKUD

Laseme fantaasial lennata ning keskendume loovusele. Selles huvitunnis meisterdame, joonistame ning maalime. Oluline pole varasem kunstikogemus ega kunstianne, sest huvitund on jõukohane kõigile.

3.-4. KLASS

1. DIGITUND

Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, joonistame exceliga, tutvume programmeerimisega arvutivabalt ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

2. DIGIMAAILM

Tule ja uudistame koos digimaailma keerdkäike. Nuputame koos erinevate robotitega ja paneme nad oma kasuks tööle. Koos saame aimu sellest, mis see programmeerimine veel on, ja mis toimub veebilehe või äpi sees.

3. RAHATARKUSE TUND

Õpetaja Kristi Tihkani rahatarkuse huvitunnis õpime, kust raha tuleb, kuhu läheb ja kuidas raha kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid.

4. SIZZIXI TUND

Õpetaja Regina ja Marge huvitunnis saate tuttavaks Sizzixi käsitöömasinaga, millega on võimalik välja lõigata erinevatest materjalidest elemente. Neid saab ühendada nii kleepides kui ka õmmeldes. Selle tulemusena saab igaüks valmistada endale mõne toreda asja.

5. OSKUSED ELUKS

Oskused eluks – Õpetaja Merilin Oja enesearenduse huvitund. Mida sina saad teha, et olla õnnelikum, enesekindlam ja ka teistega paremini läbi saada? Uurime, mis on vaimne tervis ja kuidas seda hoida.

6. DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimismisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

7. PALLIMÄNGUD

Pallimängude tunnis õpime erinevaid pallimänge – korvpall, jalgpall, võrkpall, sulgpall ja muid pallimängude alasid. Teeme erinevaid pallimängude harjutusi, õpime tundma pallimängude ajalugu ning viime läbi ka viktoriine.

8. KOKANDUS

Kokandustunnis õpime tundma erinevaid toiduaineid, kuidas tervislikumalt toituda, kuidas köögis ohutult käituda ning endale ise süüa valmistada. Räägime erinevate maade toidukultuurist ning kõik, mis valmistame, sööme ka ise ära.

9. LITTLE ARTISTS

With this lesson, we will unleash our imagination and learn to paint and draw. No previous art experience or talent is necessary, since the lesson is suitable for everyone.

5.-6. KLASS

1. PROGRAMMEERIMINE

Tule ja saa teada, mis paneb interneti tiksuma! Mis toimub sinu arvutis kui avad mõne veebilehe? Mis üldse on programmeerimine? Koos paneme oma võimed proovile ja uurime erinevaid võimalusi, kuidas programmeerimine välja näeb, kuidas seda enda heaks tööle panna ja proovime alustada ka päris oma veebilehe loomist!

2. SISSEJUHATUS PROGRAMMEERIMISSE

Selles programmeerimise huvitunnis teeme tutvust erinevate keskkondadega, kus on võimalik programmeerimist õppida ja harjutada. Huvitunnis osalemine ei eelda sinult varasemaid teadmisi või oskusi – alustame algusest ning alustame mänguliselt.

3. RAHATARKUS

Õpetaja Kristi Tihkani rahatarkuse huvitunnis õpime, kust raha tuleb, kuhu läheb ja kuidas raha kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid.

4. PALLITUND

Pallitund 5-6 klass – õpime selgeks erinevate pallimängude baasharjutused läbi mängude. Õpime erinevate pallimängude juurdeviivaid harjutusi, tehnikaid ja tutvume reeglitega.

5. ORIGAMI

Origami on paberist voltimise kunst. Õpetaja Egle huvitunnis voldime paberist erinevaid kujundeid. Ühendame mitmeid sarnaseid kujundeid omavahel üheks tervikuks ning teeme ühiseid voltimisprojekte.

6. VÄIKESED FILOSOOFID

Kas oled kunagi mõelnud, mis on õigupoolest sõprus, headus ja ausus, miks peame me mingeid asju ilusateks ja teisi koledateks ning mida tähendavad päriselt sõnad “hea” ja “halb”? Just selliste küsimustega tegelebki filosoofia ehk arutlemise ja mõtlemise kunst, millega me huvitunnis tutvust tegema hakkame. Arutluste, jagamisringide, rollimängude ja rühmatööde abil proovime ühiselt läbi hammustada nii mõnegi küsimuse, mis filosoofe ning tavainimesi juba aastasadu pead murdma on pannud. Tund on kõigile, kelle meelest mõtelda on mõnus!

7. MÄNGUJUHID

Huvitunnis mängime läbi erinevaid mänge ja harjutame ise mängude juhtimist.

Loome erinevaid ajutisi takistusradu ja analüüsime nendega kaasnevaid ohte. Huvitunnis saate vajalikud teadmised ja oskused, et korraldada noorematele õpilastele liikumispause.

8. DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimismisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

9. ARTISTS

With this lesson, we will unleash our imagination and learn to paint and draw. No previous art experience or talent is necessary, since the lesson is suitable for everyone.

10. KATSETAMINE

Teeme füüsika, keemia ja bioloogia katseid ning lahendame loovust nõudvaid inseneeria ülesandeid. Võib-olla piilume natuke matemaatikasse ning psühholoogiassegi. Siin saad harjutada meeskonnatööd, põhjuste ning lahenduste leidmist ja loodetavasti kogeda mitmeid ahhaaelamusi.