Personal

Personal 2019-01-17T10:20:42+00:00

Juhtkond ja tugipersonal

TäheTERA direktor ja praktikakoordinaator
Marjeta Venno

TERA nõukogu esimees
Urmo Uiboleht

Juhiabi-sekretär
Kersti Kaplinski

Eelkooli õppetöö korraldaja, 3. T klassijuhataja
Thea Simmerman

Noorema kooliosa (1.-3. kl) õppejuht
Karen Kärtmann

Vanema kooliosa (4.-9. kl) õppejuht, matemaatika
Erli Kontkar

inglise keel, mentor
Anu Joon

Võõrkeelsete koolituste koordinaator
Taavi Kreitsmann

Huvijuht
Anu Liiv

Psühholoog
Katriin Hunt

Koolitädi
Laine Otsa

Kooliõde
Maimu Raiemaa

  • 5556 3907

Haldusjuht
Urmas Pai

Tehnoloogia nõustaja
Annika Leppsaar

IKT-juht
Henrik Uba

Raamatupidajad

Raamatupidaja
Pilvi Raidlo

Raamatupidaja
Anu Arold

Humanitaarained

Ajalugu, ühiskonnaõpetus
Astrid Tiideberg

Eesti ja vene keel, õpiabi
Eerika Naison

Eesti keel, kirjandus, 6.a klassijuhataja
Eneli Liblik

Eesti keel, kirjandus
Hanna-Stina Vigel

Prantsuse keel, 8.a klassijuhataja
Hedvy Tiitsmaa

Inglise keel
Helena Sallert

Inglise keel
Janice Viinalass

Saksa keel, 5. t  klassijuhataja
Karol Tšarnetski

Asendusõpetaja
Kadi Kuusmann

Inglise keel, 9.b kl klassijuhataja
Kristi Kartašev

Inglise keel
Meeri Roodus

Inglise keel
Merike Palopson

Eesti keel, kirjandus, 9. a klassijuhataja
Merle Pindmaa

Inglise keel
Nele Litvinova

Inglise keel, 7.a klassijuhataja
Piret Tomson

Inglise keel
Taavi Kreitsmann

Inglise keel (on hetkel koolitööst eemal)
Liisa Liivak

Vene keel, 4.k  klassijuhataja
Theana Teder

Vene keel 
Inga Mander

Vene keel
Olga Jagintseva

Reaalained

Matemaatika
Annaliisa Asula

Matemaatika
Egle Tamm

Matemaatika
Kerri Gertrud Vestberg

Loodusõpetus, 6.b  klassijuhataja
Kertu Kuusksalu

Loodusõpetus, bioloogia, inimeseõpetus, keemia, 8.b klassijuhataja
Kristi Laanesoo

Füüsika
Madis Tuul

Matemaatika, 5.k klassi klassijuhataja
Marge Lahe

Bioloogia, geograafia, 7.b kl klassijuhataja
Tanel Pärnamets

Matemaatika
Terttu Tammaru

Oskusained

Kehaline kasvatus
Anne Mägi

Seltskonnatants
Ilme Tiik

Kunstiõpetus, käsitöö
Keret Altpere

Kehaline kasvatus, 4.ü klassijuhataja
Martiina Niilits

Kehaline kasvatus, 4.p klassijuhataja
Priit Kärg

Huvitundide korraldaja, käsitööõpetaja, 5. r kl klassijuhataja
Regina Pai

Muusika
Sirje Nooska

Kehaline kasvatus
Taivo Mägi

Töö- ja tehnoloogiaõpetus
Vambola Viljasoo

Klassiõpetajad

2.a klass, eelkool
Kaie Kubri

2.e klass
Kerstin Kekišev

2.i klass
Inge Arnold

2. t kl LõunaTERAs
Triinu Keem

2.r klass LõunaTERAs
Juta Tarmak-Vend

3.a klass
Anu Jõgiaas

3.l klass
Ly Org

3.t klass, eel- ja lastekooli koordinaator ja õpetaja
Thea Simmerman

1.k klass
Katri Sikk

1.ü klass, LõunaTERA
Ülle Liivaoja

Loovainete õpetaja LõunaTERAs
Silva Kolk

Logopeed, kõneravi ja õpiabi, eelkooli inglise keele õpetaja
Raili Isak

Klassiõpetaja (on hetkel koolitööst eemal)
Riinika Rosanov

Klassiõpetaja (on koolitööst eemal)
Airi Holm

Klassiõpetaja (on koolitööst eemal)
Piret Kimmel