ProTERA

ProTERA 2022-01-20T13:57:20+00:00

ProTERA

Direktor ja tiimijuht
Marjeta Venno

Õppejuht ja matemaatika 
Erli Kontkar

Matemaatika ja tiimijuht
Terttu Tammaru

Loodusained ja tiimijuht
Tanel Pärnamets

Loodusained ja tiimijuht
Meelis Brikker

Loodusained ja tiimijuht 
Kristi Laanesoo

Saksa keel, inimeseõpetus ja tiimijuht 
Karol Tšarnetski

Eesti keel ja kirjandus
Merle Pindmaa

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht 
Hanna-Stina Vigel

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht 
Triin Jürgenstein

Inglise keel ja tiimijuht
Kristi Kartašev

Inglise keel 
Liisa Liivak

Inglise keel ja tiimijuht
Piret Tomson

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus 
Andre Pettai

Vene keel
Theana Teder

Vene keel 
Inga Mander

Prantsuse keel, draama ja tiimijuht 
Hedvy Tiitsmaa

Kehaline kasvatus
Martiina Niilits

Matemaatika 
Hannaliina Rakovitš

Matemaatika 
Alex Savolainen

Arvutiõpetus ja füüsika  
Marili Uluots

Kunstiõpetus  
Evelyn Reemann

Vene keel
Irina Dragunina

Kehaline kasvatus
Hannes Tamm

Koolitädi
Laine Otsa