Tugispetsialistid

Tugispetsialistid 2020-04-01T11:44:15+00:00

Koolide tugispetsialistid

TäheTERA eripedagoog

Raili Isak

LõunaTERA eripedagoog ja HEVKO
Merike Mändmets

TäheTERA, LõunaTERA ja ProTERA koolipsühholoog
TäheTERA ja ProTERA HEVKO

Katriin Hunt

Peedu kooli HEVKO

Kerstin Kesler

Peedu kooli koolipsühholoog
Ülle Särg