Tule meile koolitusele

Tule meile koolitusele 2021-10-13T13:20:05+00:00

Koolituspaketid

Öeldakse, et saad seda, mida hindad ehk väärtustad. Kuna TERAs on oluline edasiviiva tagasiside andmine, siis oleme loonud oma süsteemi, mida tutvustame. Lähtume õppija terviklikust arengust, oskustest ja pädevustest ning rakendame erinevaid tagasiside vorme, et kujundada analüüsivõime kõrval ka eesmärgistamise oskust.

Kogemuspakett: pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360 €

Juba 2013. aastast kasutame õppetöö mitmekesistamiseks ja digipädevuse arendamiseks igapäevases õppimises tahvelarvuteid. Kasutame rakendusi, mis innustavad lapsi olema loovad, salvestama oma õpijälgi, neid teistega jagama, otsima infot jne. Oleme valmis neid lahendusi ka teistele tutvustama ja koos harjutama.

Kogemuspakett: teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € , kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett: erinevate ainetundide vaatlus ja teema tutvustus, pikkus 2,5-3 h. Maksumus: kuni 15 inimest – 360€

Praktiline koolitus: u 1,5 – 2 h kestev koolitus, kus osalejad saavad ideid ja näpunäiteid õppimist toetavate rakenduste kohta ning teevad ise koos juhendajatega mõned ülesanded läbi. Maksumus: kuni 15 inimest – 420€

Maailm ei koosne üksikutest tükkidest, vaid moodustab neist terviku. Me ei jaga esimeses kooliastmes laste koolipäeva üksikuteks osadeks. Nende tunniplaanis on üldõpetus, kus käsitletakse teemapõhiselt ja lõimitult nii matemaatikat, loodusõpetust kui ka emakeelt.

LõunaTERA õpilastel on eelnevale lisaks loovusõpetus, mis liikumise, kunsti ja teatri kaudu mitmekesistab üldõpetust.

Kogemuspakett: teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € , kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett: teema tutvustus ja tegevuste/tundide vaatlus. Maksumus: kuni 15 inimest – 360€

Kuidas muuta muutus väärtuseks?

Jagame praktilisi kogemusi, kuidas koolielu kaasajastada, viies sisse toimivaid ja edukaid muudatusi. Arutleme ja põhjendame, miks muudatusi koolis ei tohi karta.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Räägime, kuidas on kujunenud TERA väärtused ning organisatsioonikultuur. Toome praktilisi näiteid, kuidas oleme väärtustest lähtuvalt valikuid teinud ja otsuseid langetanud, et kooli atmosfäär oleks õppimist toetav ning arendav. Ehk on sellest midagi õppida…

Kogemuspakett: pikkus 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Vali üks TERA töötaja, kelle ühe päeva tegemistest soovid osa saada. Kindlasti on võimalik pärast varjutatavaga nõu pidada ja nähtud tegevusi analüüsida, et nõnda TERA koolielust ja tegutsemispõhimõtteist aimu saada.

Osaluspakett: pikkus 4-5 h, maksumus 120 €.

Plaanite koolis päevaplaani muuta? Millest alustada?Soovite hindamise aluseid muuta? Kuidas?

Teil on konkreetne idee, aga meie oleme selle reaalselt läbi teinud. Tulge ja arutame, leiame koos just teile parima lahenduse.
Nõustamise pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

TERA külalistel on võimalik tutvuda kooliga. Räägime, kuidas kool on loodud, milles on meie erilisus, kuidas korraldame oma igapäevaelu ja kuidas toimub õppetöö.
Kogemuspakett: tutvustamine ja arutelu. Koolituse pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett: ainetunni/tundide vaatlus ja tutvustamine, maksumus: kuni 15 inimest – 360€

Meie lasteaed, põhikool ja huvikool töötab ühise eesmärgi nimel – lastel oleks suurepärane keskkond kasvamiseks ja arenemiseks.

Räägime rõõmudest ja muredest. Tulge vaadake, kuidas kogukondlikkus oma parimas vormis toimib.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Tund meie koolis ei ole 45 ega 80 minutit istumist ja õpetaja kuulamist. Tund on vaheldusrikas, põnevad akadeemilised teadmised on põimitud liikumistegevustega. Mitmekesisus hoiab õpilaste tähelepanu ja kaasamõtlemise erksana ning vastuvõtlikuna. Liikumistegevused võivad olla seotud õppeainega, mõeldud puhkepausiks või häälestumiseks paaris- või rühmatööks.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

Jagame TERA praktilisi kogemusi õpetajate koostöö-aja loomisest, teeme mõne mõtteharjutuse kaalumaks koostöö vajadust koolis.

Kogemuspakett: pikkus: 2,5-3 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360€

LõunaTERA külalistel on võimalik tutvuda kogupäevakooli toimimisega. Anname ülevaate üldõpetuse ja loovusõpetuse lõimingust ja tutvustame liikumise võimalusi koolipäeva jooksul.

Kogemuspakett: tutvustamine ja arutelu. Koolituse pikkus 1,5 – 2h, maksumus: kuni 15 inimest – 260€, kuni 30 inimest – 360€

Õppetegevuse vaatluse ja tundide külastamise korral lisandub paketi hinnale 20€ inimese kohta.

Jagame oma kogemusi TERA progümnaasiumi lahendustest, mis meie arvates toetavad teismelist individuaalsel õpiteel liikudes. Mis on väljakutsed ja kas coaching põhikoolis on tõesti võimalik?

Kogemuspakett: pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 €, kuni 30 inimest – 360 €

Looma kaasamine õppetöösse maandab õpilaste stressitaset ning tõstab õpimotivatsiooni. Loom klassiruumis ajendab õpilasi arvestama endast nõrgema ning teistsuguse õpilasega, mis kasvatab neis empaatiavõimet. Õppetöö läbiviimisel osaleb õpikoer klassis hinnanguvaba toetajana ning motivaatorina. Lisandväärtusena saavad õpilased õpikoera abiga lahendada ülesandeid ning talle lugeda.

Kogemuspakett: teema tutvustus ja arutelu, pikkus: 1,5h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € , kuni 30 inimest – 360€

Osaluspakett: pikkus: 45 min, maksumus: kuni 5 inimest – 260 €

Mida saab meeskond koostöös ja juhi vedamisel ette võtta, et üksteist paremini toetada ning edukamalt muudatusi ellu viia; kuidas jõuda teadlikult tegutsedes iga õpetaja jõustamiseni – neist teemadest räägime ProTERA kooli näitel.

Kogemuspakett: pikkus: 1,5 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 €, kuni 30 inimest – 360 €

Erinevaid koolituspakette on võimalik omavahel siduda.

Saame organiseerida lisatasu eest ka toitlustuse kooli sööklas

Küsi julgelt lisa ja räägime lähemalt

Anna tagasisidet meie koolituste kohta