fbpx

Eel- ja lastekool

Tartu Erakooli eelkool ootab liituma!

2024/2025 õppeaasta Eel- ja Lastekooli registreerimine on avatud!
Registreerimine ARNO keskkonnas. 
NB! Alates sellest kevadest on eel- ja lastekooli registreerimine ARNOs uue ‘huvikooli’ Tartu Erakooli eel- ja lastekool nimekirjas, mitte enam HuviTERA huviringide nimekirjas.

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Lastekool avatakse ainult LõunaTERAs (Optika 15) ning on 5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

Tartu Erakooli eelkooli eelised

  • Paindlikkus (ajakava, tempo, õppetundide toimumise koht, meetodid).
  • Iga lapse annete ja huvide süsteemne märkamine ja arendamine. 
  • Õpilastele suurema valikuvõimaluse ja vastutuse andmine.
  • Õpilase ja õpetaja koostöös eesmärkide püstitamine, ühise väärtusruumi loomine  ja seeläbi ennastjuhtiva õppija kujundamine.
  • Õpetajate kaasamine koolijuhtimisse, mis võimaldab kollektiivselt ja vahetumalt läbi viia muudatusi ning vastu võtta otsuseid. 
  • Kogukonna kaasamine ja hoidmine. Iga liige on tähtis ja tihe koostöö kõikide osapoolte vahel on väikeses koolis vahetum, kiirem ja läbipaistvam. 
  • Valmisolek katsetada uusi lähenemisi ja metoodikaid ning töötada välja õppevorme, mida oleks tulevikus võimalik rakendada ka teistes koolides. 

Eelkool TäheTERAs

Eelkool annab vanemale ja lapsele võimaluse tutvuda koolieluga ning suhelda teiste samaealiste lastega. TäheTERA eelkool põhineb üldõpetusel, kus tunnis saavad kokku nii matemaatika, eesti keel loodusõpetus, liikumine kui ka loovus, moodustades igapäevaelulise terviku.
Lisanduvad inglise keel ja muusikaline tegevus koos loovliikumisega.
Läbi erinevate mänguliste tegevuste valmistume kooliks ning arendame sotsiaalseid oskuseid.
Tartu Erakooli eelkooli õppekava

Eelkooli toimumisajad TäheTERAs:

 • teisipäeviti kell 13.30-16.30
 • kolmapäeviti kell 8.45-11.45
 • neljapäeviti 9.00-10.30. Sellel päeval toimuvad ainult üldõpetuse tunnid. See on lisapäev ja võimalus osaleda eelkoolis kaks korda nädalas, et kinnistada teisipäeval või kolmapäeval õpitut.

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 26 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist aprillini.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi (korraga 30 min).
 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
 • Rühma suurus on kuni 15 last

TäheTERA eelkooli osamakse suurus 2024/2025 õppeaastal on 99€/kuus, lisapäeva osamakse suurus on 60€ kuus. Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse kaheksaks osamakseks (sept-aprill).

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta TäheTERA koolis!

Eel- ja lastekool LõunaTERAs

Õpetame eesti keelt, kodulugu, matemaatikat ja käelist tegevust üldõpetuse raames. Lisanduvad inglise keel, muusikaline kasvatus koos loovliikumisega. 
Tartu Erakooli eelkooli õppekavaga

Eelkooli toimumisajad LõunaTERAs:

 • esmaspäeval kell 8.45-11.45
 • teisipäeval kell 8.45-11.45
 • kolmapäeval kell 8.45-11.45
 • kolmapäeval kell 13.00-16.00
 • neljapäeval kell 8.45-11.45
 • reedel kell 8.45-11.45

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 30 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist maini.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi (korraga 30 min).
 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
 • Rühma suurus on kuni 15 last

LõunaTERA eelkooli osamakse suurus 2024/2025 õppeaastal on 99€/kuus. Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse üheksas osamakseks (sept-mai).

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta LõunaTERA koolis!

Lastekool

Lastekool avatakse ainult LõunaTERAs (Optika 15, Lõunakeskuse taga)

5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

 • Tunnid toimuvad septembrist maini, kokku 30 nädalat;
 • Korraga toimub neli 30-minutilist tundi.
 • Rühma suurus on kuni 12 last.

Tegeluste sisu:

 • tähtede, häälikute ja numbritega tutvumine, selle baasilt esmase häälikuanalüüsi arendamine, mis on lugemise ja kirjutamise eelduseks;
 • sõnavara ja väljendusoskuse arendamine;
 • tutvumine ümbritseva elu ja loodusega;
 • käeline tegevus;
 • muusikaõpetus-loovliikumine;
 • tundide vahel on mängu- ja puhkepausid;
 • üks pikem einevaheaeg päeva keskel.

LõunaTERA lastekooli osamakse suurus 2024/2025 õppeaastal on 89€/kuus. Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse üheksas osamakseks (sept-mai).

Eelkool Peedu koolis

TERA Peedu koolis toimuva eelkooli kohta leiab rohkem infot Peedu kooli kodulehelt. 

Eelkooli astumise avaldusi võtame vastu Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO .

NB! Alates sellest kevadest on eel- ja lastekooli registreerimine ARNOs uue ‘huvikooli’ Tartu Erakooli eel- ja lastekool nimekirjas, mitte enam HuviTERA huviringide nimekirjas.Keskkonda saab logida sisse ID-kaardiga, Smart-ID’ga, Mobiil-ID’ga või pangalingi kaudu.
 1. Jälgige, et olete 2024/2025 õppeaasta lehel!
 2. Huviringi taotluse esitamiseks valige “Minu lapsed” ja sealt “Huvikooli taotlus”.
 3. Valides taotlusvormis “Huvikool” rippmenüüst Tartu Erakooli Eel- ja Lastekool, näete kõikide rühmade valikuid lähtuvalt Teie lapse vanusest.
 4.  Järgmisele lehele liikumiseks vajuta nuppu “Esita taotlus”.
 5. Oluline – pärast taotluse esitamist tuleb eraldi kinnitada ka huvikooli leping! Tee seda kohe pärast taotluse esitamist.

Tartu Erakooli (TERA) eelja lastekooli kodukord

Tartu Erakooli eel- ja lastekooli õpilane hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides. TERA eel- ja lastekooli õpilased käituvad viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.

Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.

TERA ruumid on eel- ja lastekooli tundide läbiviimiseks avatud vähemalt pool tundi enne koolitundide algust.

 • Õpilane saabub kooli vähemalt kümme (10) minutit enne esimese õppetunni algust.
 • Õpilase õigeaegse kooli jõudmise tagab õpilase Esindaja.
 • Õpilasele tullakse kooli järele hiljemalt koolitundide lõppemise ajaks.
 • Õpilase esindaja teavitab lapse puudumisest sama koolipäeva õppetöö alguseks.
 • Hindamine toimub suulise hinnangu andmise läbi, lähtuvalt iga lapse individuaalsetest edusammudest. Hinnangute andmise eesmärgiks on innustada Õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 • Tunnistused kirjaliku hinnanguga antakse eel- ja lastekooli Õpilastele õppeaasta lõpus.

Kertu Pavel

TäheTERA eelkooli õppetöö korraldaja

Kaisa Kaasik

LõunaTERA eel- ja lastekooli õppetöö korraldaja

Kaie Kubri

TäheTERA eelkooli õpetaja

Thea Simmerman

TäheTERA eelkooli õpetaja