ProTERA

ProTERA 2021-08-27T10:16:18+00:00

ProTERA on kool, kus arvestades õppijate omailma luuakse eakohast arengut ning kuuluvustunnet toetav vaimne õpikeskkond, kus huvide äratamise ning valikute tegemise kaudu kasvab õpimotivatsioon ning iseseisvus, kus varakult kujunetakse loovaks ja ennastjuhtivaks õppijaks, kus individuaalsel õpirajal liikumist toetatakse edasiviiva tagasiside ning coachinguga.

Kontakt:

Marjeta Venno – direktor
tel: 5246878
marjeta.venno@tartuerakool.ee
Tehase 16, Tartu