fbpx

ProTERA

ProTERA inimesed

Andre Pettai

Koostööjuht

Elina Nigol

Juhiabi

Meelis Brikker

Füüsika ja bioloogia, tiimijuht

Jaanus Gorain

Ajalugu ja vene keel, tiimijuht

Triin Jürgenstein

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht

Kristi Kartašev

Inglise keel, tiimijuht

Pille Kütt

Matemaatika, tiimijuht

Tarmo Univer

Muusika

Alexandra Kolsar

Eesti keel ja kirjandus, tiimijuht

Merli Leemet

Inglise keel ja tiimijuht, HEVKO

Liisa Liivak

Inglise keel ja tiimijuht

Robert Metsik

Ühiskonnaõpetus ja ajalugu

Mari Nurklik

Kehaline kasvatus

Merle Pindmaa

Eesti keel ja kirjandus, tiimijuht

Tanel Pärnamets

Geograafia ja bioloogia

Maila Käos

Kunstiõpetus

Kaia-Riin Rohtmaa

Keemia

Epp Ruuder

Keemia ja bioloogia, tiimijuht

Marie Tempel

Matemaatika

Hannes Tamm

Kehaline kasvatus

Karol Tšarnetski

Saksa keel, inimeseõpetus ja tiimijuht

Susi Ann Kaljas

Prantsuse keel ja tiimijuht

Hanna-Stina Vigel

Eesti keel, kirjandus ja tiimijuht

Marili Uluots

Füüsika, loodusõpetus, informaatika, tiimijuht

Valdek Ott

Draamaõpetus

Sofiia Sitnikova

Vene keel

Marge Motin

Matemaatika

Natalja Golubenko

Vene keel

Hedvy Tiitsmaa

Hetkel koolitööst eemal