fbpx

Hariduse Edendamise Sihtasutus

Hariduse Edendamise Sihtasutus (HESA) on MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Selts järglane, mis tegeleb alushariduse, üldhariduse ja huvihariduse andmise, arendamise ning kogemuste levitamisega. HESA haridusasutusteks on lasteaed Terake, põhikool TERA ja huvikool HuviTERA

VISIOON
HESA visiooniks on olla juhtiv haridusuuenduste ellukutsuja ja rakendaja nii Eestis kui mujal, tuginedes selle valdkonna parimatele praktikatele ning HESA haridusasutustes kasutatavatele metoodikatele ja korralduslikele põhimõtetele.

MISSIOON
HESA missiooniks on tagada tema haridusasutuste erinevate tasemete (alus- ja põhiharidus) ja tegevusviiside (huviharidus, projektid) integreeritud toimimine ning areng ja tutvustada nii enda kui Eesti hariduskogemust väljaspool.

STRATEEGILINE EESMÄRK
HESA strateegiline eesmärk on tema haridusasutuste töötajate ja õppijate ning seotud sihtgruppide ja partnerite kõrge rahulolu pakutavate teenuste ja koostöövormidega.

TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID

HARIDUSASUTUSTE TOETAMINE JA ARENDAMINE

TEADMISTE EDASIANDMINE

TEGEVUSTESSE KAASAMINE

HESA üksuste struktuur