fbpx

Innovatsioonipesa

Karlova innovatsioonipesa

“Karlova innovatsioonipesa” on kolme kooli koostööprojekt, mille eesmärk on kaasajastada Tartu Erakooli, Tartu Karlova Kooli ja Tartu Kunstikooli õppesisu ning koostööd. Projekti käigus toetame õpilaste digipädevuste, loovuse, ettevõtlikkuse ja meeskonnatööoskuste arengut ning teeme õppimise ja õpetamise huvitavamaks.

Nutiklass

Projekti elluviimiseks on Tartu Erakooli Tähe tn 4 majas sisustatud:

  • nutiklass Apple’i arvutite, digilaudade, digilõikurite, kuumpressi, printerite, haridusrobotite ja muuga. Arvutites on kasutada Adobe kujundus- ja Dragonframe animeerimisprogrammid;

Foto- ja videostuudio

– peegelkaamerate, püsi-ledvalgustite, valgushajutite ja -suunjate, eri värvi pabertaustade, oled-teleri ja muu vajalikuga pildimaterjali loomiseks ja esitamiseks;

Koostööruum

  • laudade-toolide ja suure teleriga projektide, nõupidamiste ja muu sarnase ühist mõttetööd toetava tegevuse läbiviimiseks.

Koolitused

Vahendite tundmaõppimiseks ja kasutamiseks toimuvad koolitused õpetajatele ja regulaarne õppetöö klassidele. Uute vahenditega kogutud teadmised ja kogemused kirjeldatakse kolme kooli ühise õpikogukonna tegevuste käigus lõimitud õppematerjalidena 11 ainevaldkonnas. Projekti tulemusi, sh kas ja kuidas mingi vahend või meetod töötas või mitte, jagatakse ka muu haridusavalikkusega.

Projekt kestab 2023. aasta mai lõpuni ja selle eelluviimist toetatakse EL vahendite meetmest “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)”.

Täiendav info:
Ardo Rohtla
ardo.rohtla@tartuerakool.ee