LõunaTERA

LõunaTERA 2018-10-08T09:19:49+00:00

2017/2018. õppeaastal avasime Tartu Erakooli filiaali LõunaTERA. Tegemist on kogupäevakooliga, kus õpilaste tegevused on korraldatud kogu päeva ulatuses. Õppetöö vaheldub lõõgastavate tegevustega, üldhariduslik õppesisu põimub huviharidusega. Meie koolis on oluline õpilase areng, tema võimete arendamine ja eluks vajalike väärtuste kujundamine.

Peame oluliseks füüsilist keskkonda, mis peab igakülgselt toetama kavandatavaid tegevusi ja eesmärke. Ruumid on jaotatud üldklassi tundide läbiviimiseks ja sisustatud eakohase ning mobiilse koolimööbliga. See võimaldab kiiresti ruumi auditooriumiks, rühma- või individuaalseks tööks ümber korraldada. Võõrkeeleõpe toimub keeleõppepesades ja loovustunnid loovusklassides.

Iga päev veedavad õpilased ühe tunni õues aktiivselt tegutsedes või mõnd ülesannet tehes.

Kontakt:

Rein Uusmaa – direktor

tel: 5288734

rein.uusmaa@tartuerakool.ee

Teaduspargi 9, Tartu

Täpsemalt saate lugeda blogist