Avaleht 2021-01-05T09:39:16+00:00

Meie kool

Tartu Erakool (TERA) on Eesti haridusmaastikul omalaadne fenomen, sest on tekkinud soovist luua parim arengukeskkond oma lastele. Kooli loomisele 2007.a aitasid kaasa paljud erinevad osapooled, luues koolipidajaks mittetulundusühingu Tartu Erahariduse Edendamise Selts (aastast 2019 on koolipidajaks Hariduse Edendamise SA).
Meie kool on kogukonnakool, kus koos tegutsevad õpilased ja nende pered (vanemad, vanavanemad, õed-vennad) ning kooli töötajad.

Tunniplaan
Söökla menüü
Koolitused
Stuudium
Teated