Tartu Erakool

TäheTERA

Tere tulemast TäheTERAsse!

Tundke end nagu kodus, kuid ärge unustage, et olete koolis.

Kui juba siia jõudsite – tere tulemast!
Mis meid ees ootab?

TäheTERA koolis õpime esimesest kuuenda klassini. Esimese kolme aasta jooksul veedame õpilastega, keda on klassis kokku 18, enamuse ajast üldõpetuse tunnis. Seal saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka käsitöö. Lisaks käime iga päev Inglismaal, sest inglise keele õpe algab täieliku keelekümbluse kujul juba esimesest klassist.

Järgmised kolm aastat veedame rohkem ainepõhise õppe tähe all – suurem osa ajast enda hubases koduklassis. Tunnis on meid 20 – välja arvatud inglise keeles, matemaatikas ja B-võõrkeeltes, kus ajame tarkust taga enda õpimustritest lähtuvalt väiksemates temporühmades.

Liikuma Kutsuv kool oleme samuti. See tähendab, et füüsiline aktiivsus kuulub nii klassiruumi kui ka sellest välja. Seda kohe kindlasti mitte uisa-päisa. Meie oma teralastest koolitatud mängujuhid ja sisustatud vahetunnid hoolitsevad selle eest, et igaüks leiab endale midagi.

Oma leiavad ka õpetajad, kelle loomingulisust ei piira meie koolis miski – olgu need siis huvitundide ja -ringide läbiviimine, õpe majast väljas, sündmuste korraldamine, õpikeskkonna kujundamine ja mitmed muud tegevused, kus varjatud anded lõkkele löövad. Riiklik õppekava määrab sihtkoha, aga Sina otsustad, kuidas sinna jõuame.

TäheTERA koolimajas ei toimeta me teps mitte üksi. Erahuvikoolis HuviTERA tegeleme kõigega, mida silme ette manada suudame – spordist kokakunstini, malest 3D-disainini. Seejuures avasime 2019. aastal koostöös Tartu Karlova Kooli ja Tartu Kunstikooliga innovatsioonipesa, kus juhtmete ja hammasrataste abil paneme asjad liikuma, mootorid sumisema ja pildid elama.

Sõsarterasid on meil linnas ja linnast väljas veelgi, kuid kõik lõid lõkkele Tähes.

TARKUSEGA …

 • Üldõpetuses saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka loovus, moodustades igapäevaelulise terviku.
 • Hindeid meeleheitlikult taga ei aja. Õpetaja seab õpilasega üheskoos õpitulemustele orienteeritud eesmärgid, millele antakse perioodi lõpus sõnaline hinnang.
 • Juba esimesest klassist peale õpetame õpilasi targalt digivahendeid kasutama. Üheks  töövahendiks aabitsa ja vihiku kõrval on igal õpilasel personaalne tahvelarvuti
 • Koduklassid on mõnusalt hubased, kus toimetamist jätkub vaibalegi ning toole 18–20 õpilasele. 
 • Õpilased on fantastiliselt erinevad. Neid erinevaid õpimustreid üritame veelgi paremini toetada lennupõhistes diferentseeritud õpirühmades, mille moodustame inglise keeles, matemaatikas ja vene keeles.

JULGEKS, …

 • Lapsel peab juba maast madalast olema võimalus ise oma õpiteel sõna sekka öelda. Kolmes vanuseastmes toimuvad kord nädalas huvitunnid, mille valivad õpilased endale ise.
 • Südalinnas on iga ruutmeeter arvel! Püüame omi maksimaalselt ära kasutada ja süstida õpilastesse rõõmu liikumisest. Käime orienteerumas, kelgutamas, suusatamas, tasakaalulintimas või Loodusmaja pargis muid tunnitegevusi läbi viimas. 
 • Inglise keeles kümbleme esimesest klassist, et tekiks julgus suhelda. Neljandas klassis tehakse esimesed sammud prantsuse, vene või saksa keeles. 
 • Meid liidab ühte koolivorm, mida kannavad täheteralased uhkusega. Elementide valik on lai ja riietus mugav, et lapsed saaksid julgelt tunnis ja vahetunnis toimetada.
 • Viltu ei vaata keegi, kui tunni ajal on liikumist aatriumis, koridoris või õpipesas. Tasub julgelt küsida, mida põnevat tehakse.

LOOVAKS, …

 • Päevakava on meil paindlik, mis võimaldab õpetajal lähtuda just oma laste töörütmist. Meil on erineva pikkusega tunnid, alates neljakümnest ja lõpetades kaheksakümne minutiga
 • Olulisel kohal on oma aja planeerimisoskuse toetamine, eriti teises kooliastmes. Loomulikuks päeva osaks on hea aeg, kus toimetatakse iseseisvalt või mõnel päeval loetakse. 
 • Efektiivsemaks aja planeerimiseks, tagasisidestamiseks ning endale seatud eesmärkide seireks on igal lapsel TERAraamat.
 • Meie majas asub Tartu Karlova Kooli ning Tartu Kunstikooliga koostöös rajatud innovatsioonipesa ning meie enda huvikooli HuviTERA robopark. 
 • Endiselt on oma koht käelisel loovtegevusel, mida arendame üldõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö, keraamika, kunstiõpetuse ja loovlooduse tunnis (kui mõnd nimetada).
 •  

JA AVATUKS

 • Asume Tartu südalinnast kiviviske kaugusel, mis avab meie jaoks võimalused jalutada ja õppida linnaruumis. 
 • Maja taga pakume rohelust Loodusmaja pargi näol. Loodusmajaga on meil ka õppetöö osas mõnus koostöö!
 • Meie kooliaasta algab varem stardipäevade või linnalaagriga, et uudistada Tartut ja Tartu lähiümbrust.
 • Maja on avatud ka pärast tunde, kus lapsed saavad liikuda erinevatesse HuviTERA ringidesse, oodata aatriumis või klassis oma huvitegevust või osaleda PäevaTERAs (mõeldud 1.–2. klassi lastele).
 •  

Kooliaasta 2021/2022

Kooliaasta algus on 17. august 2021. a.
1. klassi aktus on 23. augustil 2021. a.

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2021/22.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2021 – 12. november 2021
II periood 15. november 2021 – 23. veebruar 2022
III periood 07. märts 2022 – 01. juuni 2022

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2021/2022. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2021 – 14. jaanuar 2022
II periood 17. jaanuar 2022 – 01. juuni 2022

Koolivaheajad

2021/2022 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
25. – 31. oktoober 2021
jõuluvaheaeg
23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
talvevaheaeg
25. veebruar – 6. märts 2022
kevadvaheaeg
18. – 24. aprill 2022
suvevaheaeg algab 02. juunil 2022.

 

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 06. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

 

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.

Huvitunnid

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

1.- 2. klass

DIGITUND

Siiri Mugra
Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, joonistamine exceliga, tutvume programmeerimisega arvutivabalt ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

ORIENTEERUMINE

Kristiina Vinkel
Saame sõbraks kaardi ja kompassiga ning õpime orienteeruma. Huvitunnis uurime lihtsamaid tingmärke, määrame oma asukohta kaardil, liigume kaardiga maastikul ja läbime punkte. Orienteerumise õppimine toimub läbi põnevate mängude ja ülesannete.

SILMARINGITUND

Tutvume erinevate maade rahvaste ning kultuuriga. Mõned nopped: Mehhiko tunnis valmistame muude asjade kõrval ka tacosid, Austraalia tunnis tutvume eksootiliste loomadega, India tunnis arendame loovust omanäoliste Henna maalingute näol, õpime ära jaapanikeelsed numbrid ning ehk õnnestub selgeks saada ka mõned karate võtted.

PALLIRING

Kaiti Vasiljeva
Palliringis teeme erinevaid üldarendavaid harjutusi, mängime liikumis- ja pallimänge ning teeme teatevõistlusi pallidega. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes. Mängime rahvastepalli. Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja sobilikud jalanõud.

ORIGAMI

Origami huvitunnis saame sõbraks paberiga. Tegeleme vana jaapani paberivoltimiskunsti origamiga. Õpime voltima erinevaid kujundeid ja ruumilisi mänguasju suulise ja video juhendi abil. Treenime sõrmede ja randmete liikuvust ning osavust, täpsust mõõtmisel ja lõikamisel, käte ja silmade koostööd, taju ning tähelepanu, et luua paberikunsti.

KOKAKOOL

Kokakoolis õpime köögis ohutult ja praktiliselt tegutsema. Arutame, milline on tervislik toitumine ning valmistame põnevaid retsepte nii lähedalt kui ka kaugemalt. Loomulikult sööme valminud toidu ka ise ära.

DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

VÄIKESE KUNSTNIKUD

Laseme fantaasial lennata ning keskendume loovusele. Selles huvitunnis meisterdame, joonistame ning maalime. Oluline pole varasem kunstikogemus ega kunstianne, sest huvitund on jõukohane kõigile.

3.- 4. klass

DIGITUND

Siiri Mugra
Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, joonistamine exceliga, tutvume programmeerimisega arvutivabalt ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

DIGIMAAILM

Tule ja uudistame koos digimaailma keerdkäike. Nuputame koos erinevate robotitega ja paneme nad oma kasuks tööle. Koos saame aimu sellest, mis see programmeerimine veel on, ja mis toimub veebilehe või äpi sees.

RAHATARKUSE TUND

Kristi Tihkan
Õpetaja Kristi Tihkani rahatarkuse huvitunnis õpime, kust raha tuleb, kuhu läheb ja kuidas raha kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid.

SIZZIXI TUND

Regina Pai
Marge Lahe
Õpetaja Regina ja Marge huvitunnis saate tuttavaks Sizzixi käsitöömasinaga, millega on võimalik välja lõigata erinevatest materjalidest elemente. Neid saab ühendada nii kleepides kui ka õmmeldes. Selle tulemusena saab igaüks valmistada endale mõne toreda asja.

OSKUSED ELUKS

Merilin Oja
Oskused eluks – Õpetaja Merilin Oja enesearenduse huvitund. Mida sina saad teha, et olla õnnelikum, enesekindlam ja ka teistega paremini läbi saada? Uurime, mis on vaimne tervis ja kuidas seda hoida.

DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimismisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

PALLIMÄNGUD

Kaiti Vasiljeva
Pallimängude tunnis õpime erinevaid pallimänge – korvpall, jalgpall, võrkpall, sulgpall ja muid pallimängude alasid. Teeme erinevaid pallimängude harjutusi, õpime tundma pallimängude ajalugu ning viime läbi ka viktoriine.

KOKANDUS

Kokandustunnis õpime tundma erinevaid toiduaineid, kuidas tervislikumalt toituda, kuidas köögis ohutult käituda ning endale ise süüa valmistada. Räägime erinevate maade toidukultuurist ning kõik, mis valmistame, sööme ka ise ära.

LITTLE ARTISTS

With this lesson, we will unleash our imagination and learn to paint and draw. No previous art experience or talent is necessary, since the lesson is suitable for everyone.

5.- 6. klass

PROGRAMMEERIMINE

Tule ja saa teada, mis paneb interneti tiksuma! Mis toimub sinu arvutis kui avad mõne veebilehe? Mis üldse on programmeerimine? Koos paneme oma võimed proovile ja uurime erinevaid võimalusi, kuidas programmeerimine välja näeb, kuidas seda enda heaks tööle panna ja proovime alustada ka päris oma veebilehe loomist!

SISSEJUHATUS PROGRAMMEERIMISSE

Selles programmeerimise huvitunnis teeme tutvust erinevate keskkondadega, kus on võimalik programmeerimist õppida ja harjutada. Huvitunnis osalemine ei eelda sinult varasemaid teadmisi või oskusi – alustame algusest ning alustame mänguliselt.

RAHATARKUSE TUND

Kristi Tihkan
Õpetaja Kristi Tihkani rahatarkuse huvitunnis õpime, kust raha tuleb, kuhu läheb ja kuidas raha kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid.

PALLIMÄNGUD

Kaiti Vasiljeva
Õpime selgeks erinevate pallimängude baasharjutused läbi mängude. Õpime erinevate pallimängude juurdeviivaid harjutusi, tehnikaid ja tutvume reeglitega.

ORIGAMI

Origami on paberist voltimise kunst. Õpetaja Egle huvitunnis voldime paberist erinevaid kujundeid. Ühendame mitmeid sarnaseid kujundeid omavahel üheks tervikuks ning teeme ühiseid voltimisprojekte.

VÄIKESED FILOSOOFID

Kas oled kunagi mõelnud, mis on õigupoolest sõprus, headus ja ausus, miks peame me mingeid asju ilusateks ja teisi koledateks ning mida tähendavad päriselt sõnad “hea” ja “halb”? Just selliste küsimustega tegelebki filosoofia ehk arutlemise ja mõtlemise kunst, millega me huvitunnis tutvust tegema hakkame.

MÄNGUJUHID

Huvitunnis mängime läbi erinevaid mänge ja harjutame ise mängude juhtimist. Loome erinevaid ajutisi takistusradu ja analüüsime nendega kaasnevaid ohte. Huvitunnis saate vajalikud teadmised ja oskused, et korraldada noorematele õpilastele liikumispause.

DRAAMAMÄNGUD

Draamamängude tunnis arendame läbi erinevate lõbusate mängude ja loovliikumise improviseerimismisoskust ja esinemisjulgust. Kehastume erirollidesse ja pöörame tähelepanu sõna-ja väljenduskunsti alustele.

ARTISTS

With this lesson, we will unleash our imagination and learn to paint and draw. No previous art experience or talent is necessary, since the lesson is suitable for everyone.

KATSETAMINE

Teeme füüsika, keemia ja bioloogia katseid ning lahendame loovust nõudvaid inseneeria ülesandeid. Võib-olla piilume natuke matemaatikasse ning psühholoogiassegi. Siin saad harjutada meeskonnatööd, põhjuste ning lahenduste leidmist ja loodetavasti kogeda mitmeid ahhaaelamusi.

2021/2022 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 3.05 ARNO keskkonnas.

TäheTERA

Taavi Kreitsmann

TäheTERA direktor/õppejuht

Thea Simmerman

Eelkooli õppetöö korraldaja

Anu Joon

Inglise keel, keeleõppe mentor

Anu Liiv

Huvijuht
6.L klassijuhataja

Raili Isak

Eripedagoog

Merike Mändmets

Eripedagoog, HEVKO

Valdek Ott

Päevatera õpetaja
õpilasesinduse koordinaator

Humanitaarained

Eerika Naison

Eesti ja vene keel
6. T klassijuhataja, õpiabi

Liisa Pettai

Eesti keel ja kirjandus
5.E klassijuhataja

Janice Viinalass

Inglise keel

Merike Palopson

Inglise keel

Kristi Tihkan

Inglise keel

Siiri Mugra

Inglise keel ja informaatika
4.R klassijuhataja

Merilin Oja

Inglise keel

Küllikki Sikaste

Saksa keel

Theana Teder

Vene keel

Inga Mander

Vene keel

Irina Dragunina

Vene keel

Maili Koorep

Prantsuse keel

Marilyn Mägi

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Sigrid Lõugas

Inimeseõpetus

Reaalained

Egle Tamm

Matemaatika
6.A klassijuhataja

Marge Lahe

Matemaatika
5.A klassijuhataja

Annaliisa Asula

Matemaatika
6.A klassijuhataja

Mariliis Tasuja

Loodusõpetus
4.K klassijuhataja

Ave Sadam

Loodusõpetus

Madis Tuul

Tehnoloogiaõpetus, arvutiõpetus,
4.M klassijuhataja

Oskusained

Evelyn Reemann

Kunstiõpetus, käsitöö

Mihkel Talts

Kehaline kasvatus

Regina Pai

Käsitöö ja matemaatika
5.I klassijuhataja

Sirje Nooska

Muusika

Liis Vahter

Muusika
4.R klassijuhataja

Martiina Niilits

Kehaline kasvatus

Kertu Valjala

Tantsuõpetus

Klassiõpetajad

Katri Sikk

1.K klass

Piret Kimmel

1.P klass

Kristiina Vinkel

1.R klass

Kaie Kubri

2.A klass, eelkool

Kertu Pavel

2.E klass

Inge Arnold

2.I klass

Anu Jõgiaas

3.A klass

Ly Org

3.L klass

Thea Simmerman

3.T klass

Hetkel koolitööst eemal

Mari Nurklik

Hetkel koolitööst eemal

Kadi Kuusmann

Hetkel koolitööst eemal

Kertu Kuusksalu

Hetkel koolitööst eemal

Meeri Roodus

Hetkel koolitööst eemal

Karen Kärtmann

Hetkel koolitööst eemal

Elina Nigol

TäheTERA sekretär/juhiabi - hetkel koolitööst eemal

TäheTERA

Tähe 4, Tartu
tahetera@tartuerakool.ee

Taavi Kreitsmann

TäheTERA direktor/õppejuht
5698 0951
taavi.kreitsmann@tartuerakool.ee

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee