fbpx

TäheTERA

Tere tulemast TäheTERAsse!

Tundke end nagu kodus, kuid ärge unustage, et olete koolis.

Kui juba siia jõudsite – tere tulemast!
Mis meid ees ootab?

TäheTERA koolis õpime esimesest kuuenda klassini. Esimese kolme aasta jooksul veedame õpilastega, keda on klassis kokku 18, enamuse ajast üldõpetuse tunnis. Seal saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka käsitöö. Lisaks käime iga päev Inglismaal, sest inglise keele õpe algab täieliku keelekümbluse kujul juba esimesest klassist.

Järgmised kolm aastat veedame rohkem ainepõhise õppe tähe all – suurem osa ajast enda hubases koduklassis. Tunnis on meid 20 – välja arvatud inglise keeles, matemaatikas ja B-võõrkeeltes, kus ajame tarkust taga enda õpimustritest lähtuvalt väiksemates temporühmades.

Liikuma Kutsuv kool oleme samuti. See tähendab, et füüsiline aktiivsus kuulub nii klassiruumi kui ka sellest välja. Seda kohe kindlasti mitte uisa-päisa. Meie oma teralastest koolitatud mängujuhid ja sisustatud vahetunnid hoolitsevad selle eest, et igaüks leiab endale midagi.

Oma leiavad ka õpetajad, kelle loomingulisust ei piira meie koolis miski – olgu need siis huvitundide ja -ringide läbiviimine, õpe majast väljas, sündmuste korraldamine, õpikeskkonna kujundamine ja mitmed muud tegevused, kus varjatud anded lõkkele löövad. Riiklik õppekava määrab sihtkoha, aga Sina otsustad, kuidas sinna jõuame.

TäheTERA koolimajas ei toimeta me teps mitte üksi. Erahuvikoolis HuviTERA tegeleme kõigega, mida silme ette manada suudame – spordist kokakunstini, malest 3D-disainini. Seejuures avasime 2019. aastal koostöös Tartu Karlova Kooli ja Tartu Kunstikooliga innovatsioonipesa, kus juhtmete ja hammasrataste abil paneme asjad liikuma, mootorid sumisema ja pildid elama.

Sõsarterasid on meil linnas ja linnast väljas veelgi, kuid kõik lõid lõkkele Tähes.

TARKUSEGA …

 • Üldõpetuses saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka loovus, moodustades igapäevaelulise terviku.
 • Hindeid meeleheitlikult taga ei aja. Õpetaja seab õpilasega üheskoos õpitulemustele orienteeritud eesmärgid, millele antakse perioodi lõpus sõnaline hinnang.
 • Juba esimesest klassist peale õpetame õpilasi targalt digivahendeid kasutama. Üheks  töövahendiks aabitsa ja vihiku kõrval on igal õpilasel personaalne tahvelarvuti
 • Koduklassid on mõnusalt hubased, kus toimetamist jätkub vaibalegi ning toole 18–20 õpilasele. 
 • Õpilased on fantastiliselt erinevad. Neid erinevaid õpimustreid üritame veelgi paremini toetada lennupõhistes diferentseeritud õpirühmades, mille moodustame inglise keeles, matemaatikas ja vene keeles.

JULGEKS, …

 • Lapsel peab juba maast madalast olema võimalus ise oma õpiteel sõna sekka öelda. Kolmes vanuseastmes toimuvad kord nädalas huvitunnid, mille valivad õpilased endale ise.
 • Südalinnas on iga ruutmeeter arvel! Püüame omi maksimaalselt ära kasutada ja süstida õpilastesse rõõmu liikumisest. Käime orienteerumas, kelgutamas, suusatamas, tasakaalulintimas või Loodusmaja pargis muid tunnitegevusi läbi viimas. 
 • Inglise keeles kümbleme esimesest klassist, et tekiks julgus suhelda. Neljandas klassis tehakse esimesed sammud prantsuse, vene või saksa keeles. 
 • Meid liidab ühte koolivorm, mida kannavad täheteralased uhkusega. Elementide valik on lai ja riietus mugav, et lapsed saaksid julgelt tunnis ja vahetunnis toimetada.
 • Viltu ei vaata keegi, kui tunni ajal on liikumist aatriumis, koridoris või õpipesas. Tasub julgelt küsida, mida põnevat tehakse.

LOOVAKS, …

 • Päevakava on meil paindlik, mis võimaldab õpetajal lähtuda just oma laste töörütmist. Meil on erineva pikkusega tunnid, alates neljakümnest ja lõpetades kaheksakümne minutiga
 • Olulisel kohal on oma aja planeerimisoskuse toetamine, eriti teises kooliastmes. Loomulikuks päeva osaks on hea aeg, kus toimetatakse iseseisvalt või mõnel päeval loetakse. 
 • Efektiivsemaks aja planeerimiseks, tagasisidestamiseks ning endale seatud eesmärkide seireks on igal lapsel TERAraamat.
 • Meie majas asub Tartu Karlova Kooli ning Tartu Kunstikooliga koostöös rajatud innovatsioonipesa ning meie enda huvikooli HuviTERA robopark. 
 • Endiselt on oma koht käelisel loovtegevusel, mida arendame üldõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö, keraamika, kunstiõpetuse ja loovlooduse tunnis (kui mõnd nimetada).
 •  

JA AVATUKS

 • Asume Tartu südalinnast kiviviske kaugusel, mis avab meie jaoks võimalused jalutada ja õppida linnaruumis. 
 • Maja taga pakume rohelust Loodusmaja pargi näol. Loodusmajaga on meil ka õppetöö osas mõnus koostöö!
 • Meie kooliaasta algab varem stardipäevade või linnalaagriga, et uudistada Tartut ja Tartu lähiümbrust.
 • Maja on avatud ka pärast tunde, kus lapsed saavad liikuda erinevatesse HuviTERA ringidesse, oodata aatriumis või klassis oma huvitegevust või osaleda PäevaTERAs (mõeldud 1.–2. klassi lastele).
 •  

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 6. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.

Kooliaasta 2023/2024

Kooliaasta algus ja aktus on 21. august 2023. a.
Stardilaager 23.-24. august. 

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2023/24.õa perioodide ajad:

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2023/2024. õa perioodide ajad:

Koolivaheajad

2023/2024 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
23. – 29. oktoober 2023
jõuluvaheaeg
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
talvevaheaeg
24. veebruar – 3. märts 2024
kevadvaheaeg
13. – 21. aprill 2024
suvevaheaeg algab 01. juunil 2024.

Huvitunnid

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

1.- 2. klass

TEATRITUND

Anu Liiv
Teatritunnis- arendame läbi erinevate mänguliste tegevuste esinemisjulgust ja eneseväljendusoskust. Kehastume erinevatesse rollidesse ja pöörame tähelepanu lavalisele liikumisele. Mõtleme ise välja fantaasiamaailmu ja lavastame lühilugusid.

VÄIKESED KUNSTNIKUD

Merike Palopson
Väikeste kunstnike huvitunnis joonistame, maalime, meisterdame ning laseme loovusel lennata. Oluline pole varasem kunstikogemus ega kunstianne, sest huvitund on jõukohane kõigile. Tund ergutab loovust ning keskendub eelkõige loomise protsessile.

DIGITUND

Siiri Mugra
Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, tutvume programmeerimisega ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

KÄSITÖÖTUBA

Anu Jõgiaas
Kui sulle meeldib midagi teha oma kätega, siis see tund on just sulle. Käsitöötoas meisterdame erinevates tehnikates ja erinevatest pehmetest materjalidest. Proovime näiteks heelgeldamist, tikkimist, õmblemist ja punumist ning saad valmistada endale mitu vahvat asja!

PALLIRING

Kaiti Vasiljeva
Palliringis teeme erinevaid üldarendavaid harjutusi, mängime liikumis- ja pallimänge ning teeme teatevõistlusi pallidega. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes. Mängime rahvastepalli. Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja sobilikud jalanõud.

MUINASJUTULA

Piret Kimmel
See tund on hea võimalus jätta seljataha koolinädala sigin-sagin ja lasta end kaasa viia imelisse juttude maailma. Räägime lugusid nii Eestist kui kaugemalt, nii loomadest kui kuningatütardest, nii tõepäraseid kui väga uskumatuid. Arutleme, mida jutud meile annavad, mis köidab kuulajaid ja kuidas saada lugude jutustamisel paremaks. Igal soovijal on võimalus end jutuvestjana proovile panna.

KOKANDUS

Kertu Pavel
1.-2. klassi kokanduse huvitunnis õpime lihtsamaid töövõtteid toiduvalmistamiseks ning õpime ohutult kasutama erinevaid köögitehnikaid. Õpime retsepte lugema ja nende järgi valmistama soolaseid ja magusaid toite. Tähelepanu pöörame ka toiduhügeenile, tervislikule toitumisele, lauakommetele ja köögi korrashoiule. Kõik mis tunni jooksul valmib, sööme ise ka ära.

LIIKLUSTUND

Katri Sikk
Liiklustunnis tutvume liiklusmärkide ja liikluseeskirjaga, räägime ohutust liiklemisest ja liikluses ette tulevatest ohtlikest olukordadest. Mängime õppe- ja liikumismänge, kuidas liikluses paremini ja turvalisemalt hakkama saada.

PROGEROBO

Annika Soome
Selles programmeerimise huvitunnis teeme tutvust erinevate programmeerimise rakenduste ja robotitega. Huvitunnis osalemine ei eelda sinult varasemaid teadmisi või oskusi – alustame algusest ning alustame mänguliselt.

3.- 4. klass

DIGITUND

Annika Soome
Digitunnis katsetame erinevaid digivahendeid – vaatame roboteid, teeme animatsiooni, tutvume programmeerimisega ning võimalik, et jooksvalt mõtleme veel midagi põnevat välja.

RAHATARKUSE TUND

Kristi Tihkan
Rahatarkuse huvitunnis õpime, mis on raha, kust raha tuleb, kuhu raha läheb ja kuidas seda kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid. Tutvume ka ettevõtlusega.

SILMARINGI TUND

Iris Matjus
Tutvume erinevate maade rahvaste ning kultuuriga. Mõned nopped: Mehhiko tunnis valmistame muude asjade kõrval ka tacosid, Austraalia tunnis tutvume eksootiliste loomadega, õpime ära jaapanikeelsed numbrid ning ehk õnnestub selgeks saada ka mõned karate võtted.

SIK-SAK

Regina Pai
"Sik-Sak" huvitunnid õpime käsitsi õmblemise esmaseid võtted. Õmbleme väiksema eseme ja väljalõikamisel kasutame sizzixi masinat. Lisaks teeme tutvust õmblusmasinaga ja valmistame lihtsama eseme. Loome praktilist ilu!

OSKUSED ELUKS

Siiri Mugra
Oskused eluks on enesearenduse huvitund. Mida sina saad teha, et olla õnnelikum, enesekindlam ja ka teistega paremini läbi saada? Uurime, mis on vaimne tervis ja kuidas seda hoida.

TEATRITUND

Anu Liiv
Teatritunnis- arendame läbi erinevate mänguliste tegevuste esinemisjulgust ja eneseväljendusoskust. Kehastume erinevatesse rollidesse ja pöörame tähelepanu lavalisele liikumisele. Mõtleme ise välja fantaasiamaailmu ja lavastame lühilugusid.

KOKANDUS

Veronika Vikkisk
Kokanduse tunnis valmistame erinevate riikide toite, mida on ka kodus kerge valmistada. Õpime köögis ohutult ja praktiliselt tegutsema. Arutame, milline on tervislik toitumine ja loomulikult sööme valminud toidu ka ise ära.

LITTLE ARTISTS

Merike Palopson
We will focus on the most important art skills. We are going to draw from life as well as draw and paint from memory and imagination. No prior knowledge is needed as the lesson is suitable for everybody and focuses more on the process of creating artwork.

LAUAMÄNGUD

Teele Treiberg
Tule ja mängi kaaslastega lauamänge! Proovime uuemaid ning vanemaid, kodu- ja välismaiseid mänge. Valime oma lemmikuid; arutleme, milline on üks hea lauamäng ning proovime ka ise mänge luua.

5.- 6. klass

DIGITUND

Annika Soome
Koos paneme oma võimed proovile programmeerimises ja robootikas. Avastame põnevaid lehekülgi ja keskkondi. Katsetame põnevaid videorakendusi ja tutvume erinevate võimalustega pilditöötluses.

VÄITLUSMEISTRID

Marilyn Mägi
Väitlusmeistrite huvitunnis mõtiskleme, miks on kasulik osata end hästi väljendada, ning viime teooria ka praktikasse, harjutades argumenteerimiskunsti ning selget eneseväljendust. Räägime ühiskondlikel teemadel, avaldame arvamust, teeme rollimänge ja arutelusid ning katsetame ka päris väitlusformaati.

RAHATARKUSED

Kristi Tihkan
Rahatarkuse huvitunnis õpime, mis on raha, kust raha tuleb, kuhu raha läheb ja kuidas seda kasvatada. Seame eesmärke ja koostame eelarveid. Tutvume ka ettevõtlusega.

ORIGAMI

Egle Tamm
Origami on paberist voltimise kunst. Huvitunnis voldime paberist erinevaid kujundeid ja esemeid. Ühendame mitmeid sarnaseid kujundeid omavahel üheks tervikuks saades niimoodi kokku ühe suure vahva ruumilise kujundi. Kasutame voltimise elemente kaardi või kingituse meisterdamisel. Laseme fantaasial lennata.

KOOPIAMAAL

Evelyn Reemann
Kui sind kõnetab kunst, tunned tõmmet maalimise, mõnusa seltskonna ning rahuliku toimetamise poole, siis oled oodatud koopiamaali huvitundi. Koopiamaali huvitunnis valid ise endale kunstiajaloo põhjatust varakambrist meelepärase maali ja maalid sellest koopia. Huvitunnis kuuled erialast sõnavara, kasutad erinevaid töövõtteid ja segad vajalikud värvid.

MÄNGUJUHID

Anu Liiv
Mängujuhtide huvitund- Huvitunnis mängime läbi erinevaid mänge ja harjutame ise mängude juhtimist. Loome erinevaid ajutisi takistusradu ja analüüsime nendega kaasnevaid ohte. Huvitunnis saate vajalikud teadmised ja oskused, et korraldada noorematele õpilastele liikumispause.

AMERICAN CULTURE

Siiri Mugra
This class will focus on building knowledge of America and its culture. We are going to learn about the different states and some traditions and holidays that make America.

BRITISH CULTURE

Merike Palopson
The lesson will focus on building knowledge of the UK. We are going to look at the four countries that make up the UK and also learn about customs and traditions common to British culture. You will learn more about the royal family and will get tips on the proper etiquette for afternoon tea.

KOKANDUS

Regina Pai
Kokanduse huvitunnis õpime toiduvalmistamiseks vajalikke töövõtteid ning kasutame erinevaid köögitehnikaid. Valmistatame erinevate retseptide järgi nii magusaid kui soolaseid toite. Tähelepanu pööratame laua kommetele, köögi koristamisele, kui ka tervislikule toitumisele. Kõik, mis valmistame, sööme ka ise ära.

2023/2024 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2023. aasta maikuus ARNO keskkonnas.

TäheTERA

Taavi Kreitsmann

TäheTERA direktor/õppejuht

Karen Kärtmann

TäheTERA direktor/õppejuht

Thea Simmerman

Eelkooli õppetöö korraldaja
1.T klassijuhataja

Anu Liiv

Huvijuht
Õpilasesinduse koordinaator

Raili Isak

Õpiabi

Karolin Tamm

Eripedagoog, HEVKO

Valdek Ott

Päevatera õpetaja

Ruti Luigaste-Kriisa

Majahaldjas

Humanitaarained

Eerika Tõldsepp

Eesti ja vene keel

Kermo Laan

Eesti keel

Janice Ann Viinalass

Inglise keel

Merike Palopson

Inglise keel

Kristi Tihkan

Inglise keel
6.E klassijuhataja

Siiri Mugra

Inglise keel ja informaatika
5.R klassijuhataja

Teele Treiberg

Inglise keel

Iris Matjus

Inglise keel

Veronika Vikkisk

Inglise keel

Meeri Kängsepp

Inglise keel

Sigrid Lõugas

Inimeseõpetus ja inglise keel

Marilyn Mägi

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Inga Mander

Vene keel

Irina Dragunina

Vene keel

Küllikki Sikaste

Saksa keel

Reaalained

Egle Tamm

Matemaatika
4.A klassijuhataja

Marge Lahe

Matemaatika
6.A klassijuhataja

Helen Hallist

Matemaatika

Irmeli Tõniste

Matemaatika

Ave Sadam

Loodusõpetus

Mariliis Tasuja

Loodusõpetus
5.K klassijuhataja

Madis Tuul

Tehnoloogiaõpetus, arvutiõpetus,
5.M klassijuhataja

Oskusained

Evelyn Reemann

Kunstiõpetus

Kaiti Vasiljeva

Kehaline kasvatus

Martiina Niilits

Kehaline kasvatus
4.T klassijuhataja

Regina Pai

Kunst ja käsitöö
6.I klassijuhataja

Liis Vahter

Muusika
5.R klassijuhataja

Sirje Nooska

Muusika

Kertu Valjala

Tantsuõpetus

Klassiõpetajad

Anu Jõgiaas

1.A klass

Ly Org

1.L klass

Thea Simmerman

1.T klass

Katri Sikk

2.K klass

Piret Kimmel

2.P klass

Kristiina Vinkel

2.R klass

Kaie Kubri

3.A klass, eelkool

Kertu Pavel

3.E klass

Inge Arnold

3.I klass

Hetkel koolitööst eemal

Elina Nigol

TäheTERA sekretär/juhiabi - hetkel koolitööst eemal

Kadi Kuusmann

Hetkel koolitööst eemal

Kertu Kuusksalu

Hetkel koolitööst eemal

TäheTERA

Raamatupidamine

Tehase 16, Tartu
504 2844
raamatupidamine@tartuerakool.ee

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee