fbpx

TäheTERA

Tere tulemast TäheTERAsse!

Tundke end nagu kodus, kuid ärge unustage, et olete koolis.

Kui juba siia jõudsite – tere tulemast!
Mis meid ees ootab?

TäheTERA koolis õpime esimesest kuuenda klassini. Esimese kolme aasta jooksul veedame õpilastega, keda on klassis kokku 18, enamuse ajast üldõpetuse tunnis. Seal saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka käsitöö. Lisaks käime iga päev Inglismaal, sest inglise keele õpe algab täieliku keelekümbluse kujul juba esimesest klassist.

Järgmised kolm aastat veedame rohkem ainepõhise õppe tähe all – suurem osa ajast enda hubases koduklassis. Tunnis on meid 20 – välja arvatud inglise keeles, matemaatikas ja B-võõrkeeltes, kus ajame tarkust taga enda õpimustritest lähtuvalt väiksemates temporühmades.

Liikuma Kutsuv kool oleme samuti. See tähendab, et füüsiline aktiivsus kuulub nii klassiruumi kui ka sellest välja. Seda kohe kindlasti mitte uisa-päisa. Meie oma teralastest koolitatud mängujuhid ja sisustatud vahetunnid hoolitsevad selle eest, et igaüks leiab endale midagi.

Oma leiavad ka õpetajad, kelle loomingulisust ei piira meie koolis miski – olgu need siis huvitundide ja -ringide läbiviimine, õpe majast väljas, sündmuste korraldamine, õpikeskkonna kujundamine ja mitmed muud tegevused, kus varjatud anded lõkkele löövad. Riiklik õppekava määrab sihtkoha, aga Sina otsustad, kuidas sinna jõuame.

TäheTERA koolimajas ei toimeta me teps mitte üksi. Erahuvikoolis HuviTERA tegeleme kõigega, mida silme ette manada suudame – spordist kokakunstini, malest 3D-disainini. Seejuures avasime 2019. aastal koostöös Tartu Karlova Kooli ja Tartu Kunstikooliga innovatsioonipesa, kus juhtmete ja hammasrataste abil paneme asjad liikuma, mootorid sumisema ja pildid elama.

Sõsarterasid on meil linnas ja linnast väljas veelgi, kuid kõik lõid lõkkele Tähes.

TARKUSEGA …

 • Üldõpetuses saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka loovus, moodustades igapäevaelulise terviku.
 • Hindeid meeleheitlikult taga ei aja. Õpetaja seab õpilasega üheskoos õpitulemustele orienteeritud eesmärgid, millele antakse perioodi lõpus sõnaline hinnang.
 • Juba esimesest klassist peale õpetame õpilasi targalt digivahendeid kasutama. Üheks  töövahendiks aabitsa ja vihiku kõrval on igal õpilasel personaalne tahvelarvuti
 • Koduklassid on mõnusalt hubased, kus toimetamist jätkub vaibalegi ning toole 18–20 õpilasele. 
 • Õpilased on fantastiliselt erinevad. Neid erinevaid õpimustreid üritame veelgi paremini toetada lennupõhistes diferentseeritud õpirühmades, mille moodustame inglise keeles, matemaatikas ja vene keeles.

JULGEKS, …

 • Lapsel peab juba maast madalast olema võimalus ise oma õpiteel sõna sekka öelda. Kolmes vanuseastmes toimuvad kord nädalas huvitunnid, mille valivad õpilased endale ise.
 • Südalinnas on iga ruutmeeter arvel! Püüame omi maksimaalselt ära kasutada ja süstida õpilastesse rõõmu liikumisest. Käime orienteerumas, kelgutamas, suusatamas, tasakaalulintimas või Loodusmaja pargis muid tunnitegevusi läbi viimas. 
 • Inglise keeles kümbleme esimesest klassist, et tekiks julgus suhelda.
 • Meid liidab ühte koolivorm, mida kannavad täheteralased uhkusega. Elementide valik on lai ja riietus mugav, et lapsed saaksid julgelt tunnis ja vahetunnis toimetada.
 • Viltu ei vaata keegi, kui tunni ajal on liikumist aatriumis, koridoris või õpipesas. Tasub julgelt küsida, mida põnevat tehakse.

LOOVAKS, …

 • Päevakava on meil paindlik, mis võimaldab õpetajal lähtuda just oma laste töörütmist. Meil on erineva pikkusega tunnid, alates neljakümnest ja lõpetades kaheksakümne minutiga
 • Olulisel kohal on oma aja planeerimisoskuse toetamine, eriti teises kooliastmes. Loomulikuks päeva osaks on hea aeg, kus toimetatakse iseseisvalt või mõnel päeval loetakse. 
 • Efektiivsemaks aja planeerimiseks, tagasisidestamiseks ning endale seatud eesmärkide seireks on igal lapsel TERAraamat.
 • Meie majas asub Tartu Karlova Kooli ning Tartu Kunstikooliga koostöös rajatud innovatsioonipesa ning meie enda huvikooli HuviTERA robopark. 
 • Endiselt on oma koht käelisel loovtegevusel, mida arendame üldõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö, keraamika, kunstiõpetuse ja loovlooduse tunnis (kui mõnd nimetada).
 •  

JA AVATUKS

 • Asume Tartu südalinnast kiviviske kaugusel, mis avab meie jaoks võimalused jalutada ja õppida linnaruumis. 
 • Maja taga pakume rohelust Loodusmaja pargi näol. Loodusmajaga on meil ka õppetöö osas mõnus koostöö!
 • Meie kooliaasta algab varem stardipäevade või linnalaagriga, et uudistada Tartut ja Tartu lähiümbrust.
 • Maja on avatud ka pärast tunde, kus lapsed saavad liikuda erinevatesse HuviTERA ringidesse, oodata aatriumis või klassis oma huvitegevust või osaleda PäevaTERAs (mõeldud 1.–2. klassi lastele).
 •  

Kooliaasta 2023/2024

Kooliaasta algus ja aktus on 21. august 2023. a (v.a Peedu kool).

Stardilaager 23.-24. august. 

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2023/24.õa perioodide ajad:
I periood: 21. august – 17. november
II periood: 20. november – 23. veebruar
III periood: 4. märts – 31. mai

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2023/2024. õa perioodide ajad:
I poolaasta: 21. august – 14. jaanuar
II poolaasta: 15. jaanuar – 31. mai

Koolivaheajad

2023/2024 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
23. – 29. oktoober 2023
jõuluvaheaeg
21. detsember 2023 – 7. jaanuar 2024
talvevaheaeg
24. veebruar – 3. märts 2024
kevadvaheaeg
13. – 21. aprill 2024
suvevaheaeg algab 01. juunil 2024.

Huvitunnid

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

1.- 2. klass

TEATRIMÄNGUD

Anu Liiv
Teatritunnis arendame läbi erinevate mänguliste tegevuste esinemisjulgust ja eneseväljendusoskust. Kehastume erinevateks tegelasteks ja pöörame tähelepanu lavalisele liikumisele. Mõtleme mitmesuguste vahendite abil välja lugusid ning lavastame neid.

VÄIKESED KUNSTNIKUD

Merike Palopson
Väikeste kunstnike huvitunnis joonistame, maalime, meisterdame ning laseme loovusel lennata. Oluline pole varasem kunstikogemus ega kunstianne, sest huvitund on jõukohane kõigile. Tund ergutab loovust ning keskendub eelkõige loomise protsessile.

KIIKA KÖÖKI

Regina Pai
1.-2. klass huvitunnis "Kiika kööki" kiikame kööki ja tutvume esmaste oskustega köögi maailmas. Nt: mis on nuga, milliseid erinevaid nuge on, milleks neid kasutatake ja kuidas neid kasutatakse. Tutvume köögis oleva tehnikaga ja töövahenditega ning õpime nengega ohutult toimetama. Paneme rõhku ka koristamisele ja lauakatmisele. Õppimise käigus arutame, millised toiduained on kasulikumad ja millised mitte. Protsessi jooksul teeme ka lihtsamaid suupisteid- toite, mida saame ise ära süüa.

AVASTAME MAAILMA

Ly Org
Millal leidis aset suur laamade liikumine? Kus toodetakse kõige rohkem kohvi? Kui madalale võib langeda temperatuur Sahara kõrbes? Kui palju on Aafrikas rahvusparke? Kes on shuarid? Kuidas kutsutakse maailma suurimat sisalikku? jne... Perioodi lõpuks paneks kokku õpilastele väikese mapi tehtud materjalidest.

PALLIRING

Kaiti Liivak
Palliringis teeme erinevaid üldarendavaid liikumistegevusi, mängime pallimänge ning teeme teatevõistlusi. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes. Mängime rahvastepalli. Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja sobilikud jalanõud.

LIIKUMISMÄNGUD

Martiina Niilits
Õpime igal tunnil selgeks mõne huvitava ja kaasahaarava liikumismängu ning kasutame selleks ka erinevaid vahendeid. Mängime ka põnevaid ja lõbusaid teatevõistlusi. Igaüks saab proovida ka ise mängude juhendamist. Tund on aktiivne.

VANA AJA MÄNGUD

Thea Simmerman
Vana aja mängude huvitunnis saame teada, kuidas lapsed siis aega veetsid, kui polnud nutiseadmeid ega televiisoritki. Kindlasti saab toredaid mõtteid, kuidas koos pere või sõpradega õues ja toas vahvalt aega veeta.

LOOVLIIKUMISE TUND

Inge Arnold
Liikumismängude/ loovliikumise tunnis mängime erinevaid mänge: nime-, usaldus-, meeskonna-, jooksu-, kulli- ja püüdmismänge, tähelepanu- ja keskendumismänge ning rütmimänge. Loovliikumises õpime tunnetama oma keha ja laseme loovusel lennata. Tund on aktiivne.

3.- 4. klass

VIRTUAALREAALSUS

Madis Tuul
Õpime kasutama virtuaalreaalsust. Kuidas 3D kujutis luuakse, kuidas virtuaalreaalsus tajub meie asendit ja tegevusi virtuaalreaalsuses. Mis ohud varitsevad meid virtuaalreaalsust kasutades ja kuidas neid ennetada ning kuidas virtuaalreaalsus meid arendab.

RAHVATANTS

Mariliis Tasuja
Rahvatantsu huvitunnis saame teada Eesti rahvatantsu tekkimise loost, õpime selgeks erinevad rahvatantsu põhisammud ning mõned lihtsamad rahvatantsud. Kindlasti saab harjutada kaerajaani ja reilendrit, millega saame aktustel kooliperele esineda.

LIIKUMISMÄNGUD

Martiina Niilits
Lõbusat ja lapselikku tegevust pole kunagi liiga palju. Õpime selgeks mõne huvitava ja kaasahaarava liikumismängu. Keskendume ühel tunnil paarile mängule ning muudame nende raskusastet. Mängime ka põnevaid ja lõbusaid teatevõistlusi. Perioodi lõpuks mõtleme ise välja mitmeid mänge ja teatevõistlusi. Tund on aktiivne.

SIK-SAK

Regina Pai
3.-4. klass õmblemise huvitunnis "Sik-Sak" õpime käsitsi õmblemise esmaseid võtted. Õmbleme väiksema eseme ja väljalõikamisel kasutame sizzixi masinat. Lisaks teeme tutvust õmblusmasinaga ja õmbleme valmis lihtsama eseme. Loome praktilist ilu!

TEATRITUND

Anu Liiv
Teatritunnis arendame läbi erinevate mänguliste tegevuste esinemisjulgust ja eneseväljendusoskust. Kehastume erinevateks tegelasteks ja pöörame tähelepanu lavalisele liikumisele. Mõtleme mitmesuguste vahendite abil välja lugusid ning lavastame neid.

TERAV MAITSE

VERONIKA VIKKISK
Kokanduse tunnis valmistame erinevate riikide toite, mida on ka kodus kerge valmistada. Õpime köögis ohutult ja praktiliselt tegutsema. Arutame, milline on tervislik toitumine ja loomulikult sööme valminud toidu ka ise ära.

LITTLE ARTISTS

Merike Palopson
We will focus on the most important art skills. We are going to draw from life as well as draw and paint from memory and imagination. No prior knowledge is needed as the lesson is suitable for everybody and focuses more on the process of creating artwork.

PALLIRING

Kaiti Liivak
Tutvume erinevate pallimängude juurdeviivate harjutuste, tehnika ja reeglitega. Õpime erinevaid harjutusi palle põrgatades, vedades, söötes, visates ja püüdes. Mängime erinevaid võistkondlikke palli- ja sportmänge. Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja sobilikud jalanõud.

5.- 6. klass

ORIGAMI

Egle Tamm
Origami on paberist voltimise kunst. Huvitunnis voldime paberist erinevaid kujundeid ja esemeid. Ühendame mitmeid sarnaseid kujundeid omavahel üheks tervikuks saades niimoodi kokku ühe suure vahva ruumilise kujundi. Kasutame voltimise elemente kaardi või kingituse meisterdamisel. Laseme fantaasial lennata.

RAHVATANTS

Mariliis Tasuja
Rahvatantsu huvitunnis saame teada Eesti rahvatantsu tekkimise loost, õpime selgeks erinevad rahvatantsu põhisammud ning mõned lihtsamad rahvatantsud. Kindlasti saab harjutada kaerajaani ja reilendrit, millega saame aktustel kooliperele esineda.

HEA TEO TUND

Amalie Gale Siibak
Oleme loodud heade tegude tegemiseks- seega see huvitund on mõeldud selleks, et me koos võiksime kavatseda ette häid plaane kuidas võiksime olla kellegile abiks, toeks, et tuua meie maailma killukest rohkem rõõmu. 
See huvitund põhineb sotsiaaloskuste meetodite põhjal, mille eesmärgiks on märgata meie ümber abivajajaid ning leida koos lahendusi, kuidas tuua abi/leevendust sinna olukorda.
Huvitund on praktiline ning nõuab mõtlemist väljaspool meie mugavustsooni.

BRITISH CULTURE

Merike Palopson
The lesson will focus on building knowledge of the UK. We are going to look at the four countries that make up the UK and also learn about customs and traditions common to British culture. You will learn more about the royal family and will get tips on the proper etiquette for afternoon tea.

TUNNE KÖÖKI

Regina Pai
5.-6. klass kokanduse huvitunnis "Tunne kööki" õpime toiduvalmistamiseks vajalikke töövõtteid ning kasutame erinevaid köögitehnikaid. Valmistatame erinevate retseptide järgi nii magusaid kui soolaseid toite. Tähelepanu pööratame laua kommetele, köögi koristamisele, kui ka tervislikule toitumisele. Kõik, mis valmistame, sööme ka ise ära.

PALLIRING

Martiina Niilits
Õpime ja tutvume selgeks erinevate pallimängude baasharjutused. Tutvume juurdeviivate harjutuste, tehnika ja reeglitega. Tund on aktiivne. Selga panna sportlikud riided ja jalanõud.

2023/2024 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2023. aasta maikuus ARNO keskkonnas.

TäheTERA

Taavi Kreitsmann

TäheTERA koolijuht

Karen Kärtmann

TäheTERA koolijuht

Thea Simmerman

Eelkooli õppetöö korraldaja
2.t klassijuhataja

Anu Liiv

Huvijuht
Õpilasesinduse koordinaator
5.i klassijuhataja

Raili Isak

Õpiabi

Karolin Tamm

Eripedagoog, HEVKO

Anni Ulm

Päevatera õpetaja

Ruti Luigaste-Kriisa

Majahaldjas

Humanitaarained

Eerika Tõldsepp

Eesti keel

Amalie Gale Siibak

Inglise keel

Merike Palopson

Inglise keel

Siiri Mugra

Informaatika
6.r klassijuhataja

Iris Matjus

Inglise keel
4.m klassijuhataja

Helena Sallert

Inglise keel

Veronika Vikkisk

Inglise keel

Meeri Kängsepp

Inglise keel
4.k klassijuhataja

Sigrid Lõugas

Inimeseõpetus ja inglise keel

Tuuli Hiiesalu

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Theana Teder

Vene keel

Küllikki Sikaste

Saksa keel

Hanna-Lisette Viilma

Prantsuse keel

Reaalained

Egle Tamm

Matemaatika
5.g klassijuhataja

Marge Lahe

Matemaatika

Irmeli Tõniste

Matemaatika, eesti keel

Mariliis Tasuja

Loodusõpetus
6.k klassijuhataja

Madis Tuul

Tehnoloogiaõpetus, arvutiõpetus,
6.m klassijuhataja

Oskusained

Anna-Liisa Ojala

Kunstiõpetus

Kaiti Liivak

Liikumisõpetus

Martiina Niilits

Liikumisõpetus

Regina Pai

Kunst ja käsitöö

Raina Luht

Muusika

Sirje Nooska

Muusika

Kertu Valjala

Tantsuõpetus

Klassiõpetajad

Kaie Kubri

1.a klass, eelkool

Kertu Pavel

1.e klass
Eesti keel

Inge Arnold

1.i klass

Katri Sikk

3.k klass

Piret Kimmel

3.p klass

Kristiina Vinkel

3.r klass

Anu Jõgiaas

2.a klass

Ly Org

2.l klass

Thea Simmerman

2.t klass

Hetkel koolitööst eemal

Elina Nigol

TäheTERA sekretär/juhiabi - hetkel koolitööst eemal

Kertu Kuusksalu

Hetkel koolitööst eemal

TäheTERA

Raamatupidamine

Tehase 16, Tartu
504 2844
raamatupidamine@tartuerakool.ee

Söökla

Auli Vilep
5855 6765
vilep@dussmann.ee