fbpx

LõunaTERA

Tere tulemast LõunaTERAsse!

LõunaTERA kool tekkis soovist laiendada Tartu Erakooli varasemaid  kogemusi  uues õppekohas, võttes kaasa toimivad lahendused ja lisades juurde uued, kaasaegsed meetodid kogupäevakooli mudeliks. 1.-3.klassis rakendatakse terviklikku õpikäsitlust, kus üldõpetus on lõimitud loovtegevustega. Õppenädala teemapõhise ülesehituse ja tegevused planeerivad klassiõpetajad ja loovõpetajad tiheda koostööna. 

Alates 4. klassist ei jätkata enam kogupäevakoolina, vaid minnakse üle lõimitud aineõppele, kus jätkatakse nädala eesmärgistamist, tehakse kokkuvõtet nädala lõpus ja otsitakse erinevate ainete lõimimisvõimalusi. II kooliastmes lisandub teise võõrkeele õppimine ja teadmiste kinnistamiseks lisanduvad kodused ülesanded. Koolipäeva pikkus II kooliastmes on reguleeritud õppetundide arvuga ja koolipäevad lõpevad üldjuhul varem kui I kooliastmes.

Igapäevane õppimine arvestab Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid, mis loovad koolipäeva jooksul õpilastele parimad võimalused igapäevaseks liikumiseks, nii koolimajas sees kui koolihoovis, moodustades ühise tervikliku õpiruumi. Koolimajas ei ole spordisaali vaid liikumise ala ja tantsustuudio. Võimalikult palju viibivad õpilased õues liikumist täis loovtunnis. 

LõunaTERA on haridusinnovatsiooni teenäitaja ning tutvustaja Eestis.