Eel- ja Lastekool

Eel- ja Lastekool 2019-01-30T09:28:26+00:00

Eelkooli korraldus

2019/20 õa eelkooli avalduste keskkond avatakse mais.

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Õpetame eesti keelt, kodulugu, matemaatikat ja käelist tegevust üldõpetuse raames. Lisanduvad inglise keel, muusikaline kasvatus koos loovliikumisega.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas (kokku 28 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist maini. Nädalapäevad selguvad 2018/19. õppeaasta alguses.

  • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).
  • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
  • Rühma suurus on kuni 15 last.

Eelkooli õppetasu 2018/2019. õppeaastal on:

(1 kord nädalas) – 630 € aastas.
(2 korda nädalas) – 840 € aastas.

Soodustused

10 % eel- või lastekoolis käivale lapsele, kelle perest õpib vanem laps TERA põhikoolis;
10 % ühest perest TERA eel- või lastekoolis õppivale teisele lapsele.

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta TERA põhikoolis.

Lastekooli korraldus

2018/19 õa lastekooli kohad on kõik täidetud ning uusi avaldusi hetkel vastu ei võeta.

5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

  • Tunnid toimuvad septembri keskelt aprillini, kokku 25 nädalat.
  • Koguneme 1 kord nädalas esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 14.00.
  • Korraga toimub neli 30-minutilist tundi.

Tegeluste sisu: tähtede, häälikute ja numbritega tutvumine, selle baasilt esmase häälikuanalüüsi arendamine, mis on lugemise ja kirjutamise eelduseks, sõnavara ja väljendusoskuse arendamine, tutvumine ümbritseva elu ja loodusega ning käeline tegevus toimuvad üldõpetuse raames. Lisandub muusikaõpetus-loovliikumine. Tundide vahel on mängu- ja puhkepausid ning üks pikem einevaheaeg päeva keskel.

Rühma suurus on kuni 12 last.

Lastekooli õppetasu 2018/2019. õppeaastal on 540 €.

Ametlikud rekvisiidid:

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ
Tähe 4, 51010 TARTU
Äriregistri nr: 8024 8330
a/a EE64 2200 2210 3645 2663
SWIFT/BIC: HABAEE2X

Selgitusse palume kindlasti lisada lapse nime.