Eel- ja Lastekool

Eel- ja Lastekool 2022-01-12T11:09:19+00:00

2022/23 õa Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2.05.2022 ARNO keskkonnas.

Eelkooli korraldus

Eelkool hakkab toimuma kahes õppekohas:

 • TäheTERAs teisipäeviti kell 14.00-17.00 (Tähe 4);
 • LõunaTERAs rühmad 1 ja 2 korda nädalas (Optika 15, Lõunakeskuse taga)
  • esmaspäeval kell 8.30-11.30 (2x nädalas käijatele lisapäev kolmapäeval või neljapäeval kell 13.00-14.50)
  • teisipäeval kell 8.30-11.30 (2x nädalas käijatele lisapäev kolmapäeval või neljapäeval kell 13.00-14.50)
  • kolmapäeval kell 8.30-11.30
  • neljapäeval kell 8.30-11.30
  • reedel kell 8.30-11.30

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Õpetame eesti keelt, kodulugu, matemaatikat ja käelist tegevust üldõpetuse raames. Lisanduvad inglise keel, muusikaline kasvatus koos loovliikumisega.

Tunnid toimuvad 1 või 2 korda nädalas (kokku 26 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist aprillini.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi ( korraga 30 min).
 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
 • Rühma suurus on kuni 15 last.

Eelkooli õppetasu 2021/2022. õppeaastal on:

(1 kord nädalas) – 660 € aastas.
(2 korda nädalas) – 870 € aastas.

Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse kuueks osamakseks. (sept-veebr)

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta TERA põhikoolis.

Lastekooli korraldus

Lastekool avatakse ainult LõunaTERAs (Optika 15, Lõunakeskuse taga)

5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

 • Tunnid toimuvad septembrist aprillini, kokku 25 nädalat;
 • Korraga toimub neli 30-minutilist tundi.

Tegeluste sisu: tähtede, häälikute ja numbritega tutvumine, selle baasilt esmase häälikuanalüüsi arendamine, mis on lugemise ja kirjutamise eelduseks, sõnavara ja väljendusoskuse arendamine, tutvumine ümbritseva elu ja loodusega ning käeline tegevus toimuvad üldõpetuse raames. Lisandub muusikaõpetus-loovliikumine. Tundide vahel on mängu- ja puhkepausid ning üks pikem einevaheaeg päeva keskel.

Rühma suurus on kuni 12 last.

Lastekooli õppetasu 2020/2021. õppeaastal on 570 €.

Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse kuueks osamakseks. (sept-veebr)

Tartu Erakooli (TERA) eelja lastekooli kodukord

 Tartu Erakooli eel- ja lastekooli õpilane hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides. TERA eel- ja lastekooli õpilased käituvad viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.

Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.

TERA ruumid on eel- ja lastekooli tundide läbiviimiseks avatud vähemalt pool tundi enne koolitundide algust.

 • Õpilane saabub kooli vähemalt kümme (10) minutit enne esimese õppetunni algust.
 • Õpilase õigeaegse kooli jõudmise tagab õpilase Esindaja.
 • Õpilasele tullakse kooli järele hiljemalt koolitundide lõppemise ajaks.
 • Õpilase esindaja teavitab lapse puudumisest sama koolipäeva õppetöö alguseks.
 • Hindamine toimub suulise hinnangu andmise läbi, lähtuvalt iga lapse individuaalsetest edusammudest. Hinnangute andmise eesmärgiks on innustada Õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 • Tunnistused kirjaliku hinnanguga antakse eel- ja lastekooli Õpilastele õppeaasta lõpus.

Ametlikud rekvisiidid:

Hariduse Edendamise SA
Tähe 4, 51010 TARTU
Äriregistri nr: 90014359
a/a EE64 2200 2210 3645 2663
SWIFT/BIC: HABAEE2X