fbpx

Eel- ja lastekool

2024/2025 õppeaasta Eel- ja Lastekooli avalduste vastuvõttu alustame 2.05.2024 ARNO keskkonnas. 
NB! Alates sellest kevadest on eel- ja lastekooli registreerimine ARNOs uue ‘huvikooli’ Tartu Erakooli eel- ja lastekool nimekirjas, mitte enam HuviTERA huviringide nimekirjas.

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Lastekool avatakse ainult LõunaTERAs (Optika 15) ning on 5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

Eelkool hakkab toimuma kolmes õppekohas:

 • TäheTERAs
  • teisipäeviti kell 14.00-17.00
  • kolmapäeviti kell 8.15-11.15
 • LõunaTERAs
  • esmaspäeval kell 8.30-11.30
  • teisipäeval kell 8.30-11.30
  • kolmapäeval kell 8.30-11.30
  • kolmapäeval kell 12.00-15.00
  • neljapäeval kell 12.00-15.00
 • TERA Peedu koolis neljapäeviti kell 13.05-14.45 (Mäe 6, Elva), täpsem info Peedu kooli eelkooli kohta: peedukool.ee/eelkool/

Eelkool on mõeldud 6- ja 7-aastastele lastele kooliminekuks valmistumiseks.

Õpetame eesti keelt, kodulugu, matemaatikat ja käelist tegevust üldõpetuse raames. Lisanduvad inglise keel, muusikaline kasvatus koos loovliikumisega. 
Tartu Erakooli eelkooli õppekavaga

Tunnid toimuvad 1 kord nädalas (kokku 26 nädalat õppeaasta jooksul) septembrist aprillini.

 • Koolipäeva pikkus on 5 ainetundi (korraga 30 min).
 • Tundide vahel on puhkepausid ja einevaheaeg (õppetasu sees).
 • Rühma suurus on kuni 15 last (LõunaTERAs kuni 12 last)

Eelkooli õppetasu 2023/2024. õppeaastal on 750 € aastas.

Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse kuueks osamakseks. (sept-veebr)

NB! Eelkoolis käimine ei garanteeri õppekohta TERA põhikoolis.

Lastekool avatakse ainult LõunaTERAs (Optika 15, Lõunakeskuse taga)

5-aastastele lastele mõeldud kooskäimise rühm.

 • Tunnid toimuvad septembrist aprillini, kokku 25 nädalat;
 • Korraga toimub neli 30-minutilist tundi.

Tegeluste sisu:

 • tähtede, häälikute ja numbritega tutvumine, selle baasilt esmase häälikuanalüüsi arendamine, mis on lugemise ja kirjutamise eelduseks;
 • sõnavara ja väljendusoskuse arendamine;
 • tutvumine ümbritseva elu ja loodusega;
 • käeline tegevus;
 • muusikaõpetus-loovliikumine;
 • tundide vahel on mängu- ja puhkepausid;
 • üks pikem einevaheaeg päeva keskel.

Rühma suurus on kuni 12 last.

Lastekooli õppetasu 2023/2024. õppeaastal on 660 €.

Tasumine toimub arvete alusel, summa jagatakse kuueks osamakseks. (sept-veebr)

Tartu Erakooli (TERA) eelja lastekooli kodukord

Tartu Erakooli eel- ja lastekooli õpilane hoiab kõrgel oma kooli au ja väärikust koolis ning ka väljaspool koolimaja viibides. TERA eel- ja lastekooli õpilased käituvad viisakalt, lugupidavalt kaasõpilaste, õpetajate ja teiste täiskasvanute suhtes.

Õpilase esindajad käituvad kooli ruumides või muudel kooli üritustel viibides viisakalt ja väärikalt, olles eeskujuks õpilastele.

TERA ruumid on eel- ja lastekooli tundide läbiviimiseks avatud vähemalt pool tundi enne koolitundide algust.

 • Õpilane saabub kooli vähemalt kümme (10) minutit enne esimese õppetunni algust.
 • Õpilase õigeaegse kooli jõudmise tagab õpilase Esindaja.
 • Õpilasele tullakse kooli järele hiljemalt koolitundide lõppemise ajaks.
 • Õpilase esindaja teavitab lapse puudumisest sama koolipäeva õppetöö alguseks.
 • Hindamine toimub suulise hinnangu andmise läbi, lähtuvalt iga lapse individuaalsetest edusammudest. Hinnangute andmise eesmärgiks on innustada Õpilast veelgi paremini toime tulema ja teistele eeskujuks olema.
 • Tunnistused kirjaliku hinnanguga antakse eel- ja lastekooli Õpilastele õppeaasta lõpus.

Thea Simmerman

TäheTERA eelkooli õppetöö korraldaja

Kaie Kubri

Eelkooli õpetaja

Kaisa Kaasik

Eel- ja lastekool, LõunaTERA