fbpx

Eripära

TARKUSEGA …

 • Üldõpetuses saavad kokku nii matemaatika, eesti keel, kirjandus, loodusõpetus, liikumine kui ka loovus, moodustades igapäevaelulise terviku.
 • Hindeid meeleheitlikult taga ei aja. Õpetaja seab õpilasega üheskoos õpitulemustele orienteeritud eesmärgid, millele antakse perioodi lõpus sõnaline hinnang.
 • Juba esimesest klassist peale õpetame õpilasi targalt digivahendeid kasutama. Üheks  töövahendiks aabitsa ja vihiku kõrval on igal õpilasel personaalne tahvelarvuti
 • Koduklassid on mõnusalt hubased, kus toimetamist jätkub vaibalegi ning toole 18–20 õpilasele. 
 • Õpilased on fantastiliselt erinevad. Neid erinevaid õpimustreid üritame veelgi paremini toetada lennupõhistes diferentseeritud õpirühmades, mille moodustame inglise keeles, matemaatikas ja vene keeles.

JULGEKS, …

 • Lapsel peab juba maast madalast olema võimalus ise oma õpiteel sõna sekka öelda. Kolmes vanuseastmes toimuvad kord nädalas huvitunnid, mille valivad õpilased endale ise.
 • Südalinnas on iga ruutmeeter arvel! Püüame omi maksimaalselt ära kasutada ja süstida õpilastesse rõõmu liikumisest. Käime orienteerumas, kelgutamas, suusatamas, tasakaalulintimas või Loodusmaja pargis muid tunnitegevusi läbi viimas. 
 • Inglise keeles kümbleme esimesest klassist, et tekiks julgus suhelda.
 • Meid liidab ühte koolivorm, mida kannavad täheteralased uhkusega. Elementide valik on lai ja riietus mugav, et lapsed saaksid julgelt tunnis ja vahetunnis toimetada.
 • Viltu ei vaata keegi, kui tunni ajal on liikumist aatriumis, koridoris või õpipesas. Tasub julgelt küsida, mida põnevat tehakse.

LOOVAKS, …

 • Päevakava on meil paindlik, mis võimaldab õpetajal lähtuda just oma laste töörütmist. Meil on erineva pikkusega tunnid, alates neljakümnest ja lõpetades kaheksakümne minutiga
 • Olulisel kohal on oma aja planeerimisoskuse toetamine, eriti teises kooliastmes. Loomulikuks päeva osaks on hea aeg, kus toimetatakse iseseisvalt või mõnel päeval loetakse. 
 • Efektiivsemaks aja planeerimiseks, tagasisidestamiseks ning endale seatud eesmärkide seireks on igal lapsel TERAraamat.
 • Meie majas asub Tartu Karlova Kooli ning Tartu Kunstikooliga koostöös rajatud innovatsioonipesa ning meie enda huvikooli HuviTERA robopark. 
 • Endiselt on oma koht käelisel loovtegevusel, mida arendame üldõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö, keraamika, kunstiõpetuse ja loovlooduse tunnis (kui mõnd nimetada).
 •  

JA AVATUKS

 • Asume Tartu südalinnast kiviviske kaugusel, mis avab meie jaoks võimalused jalutada ja õppida linnaruumis. 
 • Maja taga pakume rohelust Loodusmaja pargi näol. Loodusmajaga on meil ka õppetöö osas mõnus koostöö!
 • Meie kooliaasta algab varem stardipäevade või linnalaagriga, et uudistada Tartut ja Tartu lähiümbrust.
 • Maja on avatud ka pärast tunde, kus lapsed saavad liikuda erinevatesse HuviTERA ringidesse, oodata aatriumis või klassis oma huvitegevust või osaleda PäevaTERAs (mõeldud 1.–2. klassi lastele).
 •