fbpx

Koduõpe

Esimene samm Peedu kooli koduõppepereks saamisel on täita taotlus, misjärel kutsume Teie pere vestlusele, kus osaleb kooli juhtkond koos eripedagoogiga. Põhjaliku arutelu käigus saavad kaardistatud pere soovid ja vajadused ning kokku lepitud just Teile sobilik koduõppe vorm. Peedu kool pakub kolme erinevat koduõppe formaati. 

I ISESEISEV KODUÕPE

Õppekava koostab lapsevanem riikliku õppekava põhjal iseseisvalt igaks trimestriks. Kavapõhise õppesisu omandamisele hinnangu andmine toimub Peedu koolimajas kolm korda aastas ehk iga trimestri lõpus. Lapse edasijõudmist hindab vastav klassiõpetaja ning aineõpetajad. Koduõppepered on alati oodatud ka koolimaja kõrval elavaid loomi külastama. 

Maksumus 0 EUR. 

Soovi korral on võimalik rentida koolilt õppetööks iPadi. 

II ISESEISEV KODUÕPE RUUMIDE KASUTUSEGA

Õppekava koostab lapsevanem riikliku õppekava põhjal iseseisvalt igaks trimestriks. Kavapõhise õppesisu omandamisele hinnangu andmine toimub Peedu koolimajas kolm korda aastas ehk iga trimestri lõpus. Lapse edasijõudmist hindab vastav klassiõpetaja ja aineõpetajad. Lisaks on võimalik kokku leppida Peedu koolimaja erinevate ruumide kasutamise osas, näiteks söögisaal, klassiruumid, saal. Ruume võib kasutada nii õppetöö läbiviimiseks kui koduõppeperede omavaheliseks suhtluseks ja koostööks. Koduõppepered on alati oodatud ka koolimaja kõrval elavaid loomi külastama. 

Maksumus 25 EUR/kuu.

Soovi korral on võimalik rentida koolilt õppetööks iPadi. 

III TOETATUD KODUÕPE 

Toetatud koduõppe puhul on lapsevanemal võimalik koostada koduõppe kava igaks trimestriks iseseisvalt või koostöös kooliga. Kavapõhise õppesisu omandamisele hinnangu andmine toimub Peedu koolimajas kolm korda aastas ehk iga trimestri lõpus. Lapse edasijõudmist hindab vastav klassiõpetaja ja aineõpetajad. Lisaks on võimalik pere soove ja vajadusi arvesse võttes osaleda erinevates ainetundides (nt liikumisõpetus, võõrkeeled, matemaatika), käia koos klassiga õppekäikudel, saada eripedagoogi hinnang lapse arengule vms. Toetatud koduõpe kohandatakse lapsele täielikult pere vajadusi arvesse võttes. 

Maksumus olenevalt pere vajadustest kuni 158 EUR/kuu. 

Soovi korral on võimalik rentida koolilt õppetööks iPadi. 

Teie lisaküsimustele ja täpsustustele vastab rõõmuga Peedu kooli õppejuht Anneli Armus-Juhkam (5814 5740, anneli.juhkam@tera.tartu.ee).