fbpx

Keeleõpe Peedu koolis coachimise meetodil

TERA Peedu koolis õpitakse sel aastal B-võõrkeelt keele coachimise meetodil, mis on muutnud B-võõrkeele õppimise põnevaks ja tõhusaks kogemuseks. Viienda klassi õpilased said võimaluse valida endale ise huvipakkuv keel, mida õppima hakata. Huviga pusitakse soome, hollandi, jaapani, prantsuse ja hispaania keelega.

Mis see keele coachimise meetod on? Keele coachimisel õpetajad toimivad pigem juhendajate kui keeleõpetajatena, aidates õpilastel seada eesmärke, analüüsida oma edusamme ning avastada isiklikke tugevusi ja nõrkusi keeleoskuses. See lähenemine kohandub hästi individuaalsete õpistiilide ja -vajadustega, julgustades õpilasi võtma suuremat vastutust oma õppimise eest. Keel ei ole enam pelgalt õpikutesse suletud sõnade jada, vaid elav ja praktiline oskus, mida saab arendada igapäevaelus.

See motiveerib õpilasi ise õppima ja oma arengut jälgima, suurendades seeläbi nende enesekindlust ja motivatsiooni. Lisaks ei parane ainult õpilaste keeleoskus, vaid nad õpivad ka kriitilist mõtlemist, enesejuhtimist ja meeskonnatööd – oskusi, mis on olulised mitte ainult keeleõppes, vaid ka elus tervikuna.

5. klassi õpilased kutsusid oma koolikaaslased õppereisile üle laia maailma. Appi tuli ka meie vene keele õpetaja Maria, kes viis meid huvitavale rännakule Ukrainasse. Eilsel keelte teemapäeval avastati uusi maailmu ja keeli ning saadi osa põnevast ja kaasahaaravast keeleõppeseiklusest. Täname toredaid reisijuhte põneva päeva ettevalmistuste ja läbiviimise eest!