fbpx

Kontakt

Üldkontakt

Ametlikud rekvisiidid

Üksused

TäheTERA

Tähe 4, Tartu
5647 0620
tahetera@tartuerakool.ee

SädeTERA

Tähe 4, Tartu
5385 8561
sadetera@tartuerakool.ee

HuviTERA

Tähe 4, Tartu
5366 1620
huvitera@tartuerakool.ee

LõunaTERA

Optika 15, Tartu
528 8734
lounatera@tartuerakool.ee

Peedu kool

Mäe 6, Elva
5385 8561
peedukool@tartuerakool.ee

Raamatupidamine

ProTERA

Tehase 16, Tartu
507 6139
protera@tartuerakool.ee

Lasteaed Terake

Tähe 4, Tartu
508 7605
terake@tartuerakool.ee

HESA

Urmo Uiboleht

HESA juhatuse liige/tegevjuht

Marjeta Venno

HESA juhatuse liige/koolijuht

Ardo Rohtla

Arendusjuht

Urmas Pai

Haldusjuht

Henrik uba

IKT-juht

Annika Soome

Tehnoloogianõustaja

Raamatupidamine

Marge Allas

Finantsjuht

Olga Kitsing

Raamatupidaja

Ilona Vares

Sekretär - raamatupidamise assistent

Üksuste juhid

Taavi Kreitsmann

TäheTERA direktor/õppejuht

Kersti Kaplinski

Peedu kooli direktor
SädeTERA direktor

Rein Uusmaa

LõunaTERA direktor

Anette Avvald

Lasteaed TERAKE direktor

Margo Metsoja

HuviTERA direktor

Tugispetsialistid

Raili Isak

TäheTERA eripedagoog

Katriin Hunt

TäheTERA ja ProTERA koolipsühholoog

Helena Falilejev

SädeTERA eripedagoog, HEVKO

Karolin Tamm

TäheTERA ja ProTERA eripedagoog, HEVKO

Helina Kudrjavtsev

LõunaTERA õpiabiõpetaja, HEVKO

Tiina Ruus

Peedu kooli eripedagoog ja HEVKO

Ülle Särg

Peedu kooli koolipsühholoog

Anu Joon

Inglise keele metoodik