fbpx

Rahvusvaheliselt küberkiusamise vastu

17.–24. novembril käisid TäheTERA õpetajad Siiri ja Kristi Erasmus+ programmi “Cyberincluding Goes Europe” raames Hispaanias Murcias. Projektis olid lisaks esindatud Itaalia, Hispaania, Sloveenia ja Ühendkuningriigid, osalejate seas oli nii õpetajaid, sotsiaaltöötajaid kui ka noorsootöötajaid. Projekti eesmärk on luua raamdokument, mis reguleeriks kiusamist, küberkiusamist ja vihakõne üle-Euroopaliselt ning mida juba algaval kevadel esitada Euroopa Parlamenti.

Viie päeva jooksul kohtusime mitmete kohalike organisatsioonidega, mis tutvustasid meile, kuidas nemad erinevate vähemusgruppide ja nende probleemidega oma kogukonnas töötavad. Meid tervitasid ka Murcia linnapea, kohalik politseiülem ning üheks põnevaimaks ettekandeks oli kohalike koolinoorte hasartmänguprobleemide kaardistamise projekt. 

Kuulamise kõrval oli suur roll ka panustamisel. Töötasime rühmades, mis koosnesid erinevate riikide esindajatest ning meie arutelude eemärk oli täiendada Itaalia olemasolevat seaduseelnõu nii, et seda oleks võimalik rakendada Euroopas laiemalt. Selline üsna multikultuurne kogukond võimaldas meil kõigil jagada oma riikide kogemusi – märgata, mida ühes või teises riigis tehakse. Mis toimib, mis mitte ning millised on võimalikud kitsaskohad. 

Viimasel päeval kulmineerus kogu meie eeltöö rühmadevahelise debatiga, kus oma seisukohti esitasime ja kaitsesime. Debati vormist hoolimata oli eesmärk ühine ning programmi eestvedajad said rohkelt ideid selleks, kuidas oma tööd paremaks teha. 

Kuu hiljem kogemusele tagasi mõeldes teeb endiselt enim rõõmu see ühtsustunne, mida Hispaanias kogesime. Meie erinevatest taustadest hoolimata mõistsime juba esimest hetkest selle teema tõsidust ning olulisust, mis kohati ka mõne arutelu päris tuliseks küttis. Projektis osalemine andis palju mõtteid selleks, mida saame ise ära teha nii TäheTERAs kui kogukonnas laiemalt. Aasta 2022 sobib selleks suurepäraselt!