Tartu Erakool

Perioodid ja vaheajad

Kooliaasta 2021/2022

Kooliaasta algus on 17. august 2021. a.
1. klassi aktus on 23. augustil 2021. a.

TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs ja PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2021/22.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2021 – 12. november 2021
II periood 15. november 2021 – 23. veebruar 2022
III periood 07. märts 2022 – 01. juuni 2022

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2021/2022. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2021 – 14. jaanuar 2022
II periood 17. jaanuar 2022 – 01. juuni 2022

Koolivaheajad

2021/2022 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
25. – 31. oktoober 2021
jõuluvaheaeg
23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022
talvevaheaeg
25. veebruar – 6. märts 2022
kevadvaheaeg
18. – 24. aprill 2022
suvevaheaeg algab 02. juunil 2022.

 

Kooliaasta 2022/23

Kooliaasta algus on 17. august 2022. a.
1. klassi aktus on 22. augustil 2022. a.

Tartu Erakooli TäheTERAs, LõunaTERAs, SädeTERAs, PeeduTERAs on kolm õppeperioodi, 2022/23.õa perioodide ajad:
I periood 17. august 2022 – 12. november 2022
II periood 14. november 2022 – 23. veebruar 2023
III periood 06. märts 2023 – 31. mai 2023

Tartu Erakooli ProTERAs on kaks õppeperioodi, 2022/2023. õa perioodide ajad:
I periood 17.august 2022 – 15. jaanuar 2023
II periood 16. jaanuar 2023 – 31. mai 2023

 

Koolivaheajad

2022/23 õa koolivaheajad on järgmised:

sügisvaheaeg
24. – 30. oktoober 2022,
jõuluvaheaeg
22. detsember 2022 – 8. jaanuar 2023,
talvevaheaeg
27. veebruar – 5. märts 2023,
kevadvaheaeg
17. – 23. aprill 2023
suvevaheaeg algab 01. juunil 2023.