Huvitunnid

Huvitunnid 2021-10-28T12:47:12+00:00

Huvitundides aidatakse õpilastel välja selgitada oma huve, toetades laste terviklikku arengut. Samas võimaldavad need tunnid mitmekesistada õppetööd, arendades samal ajal õpilaste võimeid ja huvisid, kujundades õpioskusi, loovust ja omaalgatust, koostööoskusi, sallivust ja kohusetunnet.

Huvitundides saavad osaleda üks kord nädalas 1. – 6. klassi õpilased. Iga perioodi alguses registreerib õpilane end uude huvitundi.

HUVITUNDIDE KIRJELDUSED 2021/22

1. AKROJOOGA

Akrojooga on kombineeritud liikumine: akrobaatikast (turiseis, tirel, püramiidid jne) ja joogaelementidest (erinevad joogaasendid, päikesetervitus). Akrojoogas on põhirõhk paarisharjutustel: üksteise tunnetamine, mis õpetab kuulama kaaslast, vastama talle oma keha tasakaaluga. Õpitakse ka individuaalseid elemente (nt turiseis) ja hiljem sooritatakse seda koos paarilisega (nt jalad vastamisi), hiljem ka paarispüramiidid, paarilisega venitusharjutused jne.Jooga elementidest kasutatakse erinevaid joogaasendeid (alla vaatav koer, kobra jne). Räägitakse hingamise olulisust, et arendada keskendumist ja lõdvetusmisoskust. Tunni lõpus kasutatakse ka juhendatud lõpulõdvestust/meditatsiooni (muusika saatel selili lamamist, kuidas hingata, kuidas lõdvestuda.
Õpetaja Sigrit Udras
2. LAUL JA LIIKUMINE
Huvitunni tegevusteks on laulmine ja liikumine. Tundides teeme tutvust erinevate loovliikuvate mängude ja laulumängudega, et arendada loovust ja koostööd. Pöörame tähelepanu kuulmise järgi laulude õppimisele, muusika kuulamisele, loovliikumisele ning õpime, märkame ja kuulame ka teisi enda ümber.
Õpetaja Susanna Viktoria Mõtsmees
3. KORVPALLITUND
Korvpallitund on mõnusalt hoogne ja tempokas tund, kus läbi mängulise tegevuse õpime selgeks korvpalli baasharjutused, mis hõlmavad söötmist, püüdmist, põrgatamist ja pealeviskeid.Tutvume ka reeglitega ning harjutame meeskonnana mängimist ning läbi selle üksteisega arvestamist.
Õpetaja Marlene Altmäe
4. NUTITUND
Nutitunni eesmärk on arendada meeskonnatööoskust, loovust ning loogilist mõtlemist läbi nutiseadmetes olevate rakenduste ning robotite. Kasutame Ipadis olevaid loovust ning loogikat arendavaid programme, teeme esmase tutvuse programmeerimisega ning katsetame erinevaid roboteid (Beebot, Lego WeDo2, Sphero jms).
Õpetaja Maarja Kass
5. MEDITATSIOON
Meditatsiooni huvitunnis harjutame turvalises keskkonnas lihtsamaid keskendumis- ja meelerahuharjutusi. Kuulame tunnis lastele mõeldud lihtsaid ja juhendatud muinaslugusid, mis viivad meid sisemaailma ja aitavad lastel enda avastada. Arutleme, lõdvestume ja proovime märgata meie sees toimuvat, et olla tähelepanelikum ja hoolivam nii enda kui teiste suhtes.
Õpetaja Kerstin Kekišev
6. INGLISE KEELE TUND
Inglise keele huvitunnis tutvume inglise keele ja kultuuriga läbi laulu, tantsu ja mängu. Ole valmis kõige põnevamateks seiklusteks, millest ei puudu inglise aandlihõng ega ka kauboilik uljameelsus. Seikluste sees jääb inglise keel lihtsalt nagu võluväel külge.
Õpetaja Luise Kaare
7. NUKUTEATRI HUVITUND
Loome ise lugusid ja mängime vanu tuttavaid muinasjutte uues kuues, teeme teatrit valmis nukkudega ja meisterdame ise oma lavastusteks tegelasi. Harjutame ilmekat ja julget häält, tähelepanelikku kuulamist, meeskonnas tegutsemist ja üksteise toetamist.
Õpetaja Silva Kolk