fbpx

Multikultuuriline lasteaiakeskkond

Tähe Terakese rahvusvahelise rühma kogemuse jagamine muukeelse lapse kohanemise ja arengu toetamisel. Kogenud praktikud tutvustavad rühmakeskkonna kujundamise võimalusi, avavad koostöö tegemise põhimõtteid nii laste kui ka lastevanematega, kellega puudub ühine suhtluskeel. Tutvustatakse Reggio Emilia 100 keele põhimõtet ning selle avaldumist igapäevastes õppe- ja kasvatustegevustes. Lisaks võimalus tutvuda rühmaruumiga.

Leila Janno, Anette Avvald

Kestus:

1,5h

Maksumus:

kuni 5 inimest - 200€

Jaga

Miks valida TERA koolitused?

 Lai valik koolitusi, mis kõnetavad iga õpetajat ja koolijuhti.

Kaasaegsed ja inspireerivad lahendused iga osaleja kaasamiseks.

Paindlikkus viia koolitusi läbi nii TERAs kui koolitujate poolt valitud kohas.

Koolitajad on kogemustega oma ala eksperdid.

Inspireerivate koolituste kaudu kujunevad Eesti lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Artiklid ja uudised

Koolituse tellimine