Õppija arengut toetav tagasiside

Öeldakse, et saad seda, mida hindad ehk väärtustad. Kuna TERAs on oluline edasiviiva tagasiside andmine, siis oleme loonud oma süsteemi, mida tutvustame.

Lähtume õppija terviklikust arengust, oskustest ja pädevustest ning rakendame erinevaid tagasiside vorme, et kujundada analüüsivõime kõrval ka eesmärgistamise oskust.

Kogemuspakett:

pikkus: 1,5-2 h, maksumus: kuni 15 inimest – 260 € kuni 30 inimest – 360 €

Koolituse tellimine