fbpx

Noppeõpe. Kooliülene või koolide vaheline koostöö võimeka õppija toetamise nimel. SädeTERA kogemused.

“Võimekas laps võib teatud valdkondades olla teadmiste ja oskuste poolest eakaaslastest ja kooli õppekavast kaugel ees. Tavalises ainetunnis saab õpetaja pakkuda talle lisategevusi, kuid arenguks ja õpimotivatsiooni püsimiseks jääb sageli puudu õpetaja tähelepanust. Noppeõpe on ülekooliline annete toetamise meede, mis suunab omavahel koostööle nii õpetajad kui õpilased. Selle käigus asendatakse võimeka õpilase jaoks juba omandatud sisu laiendatud ja süvendatud õppega, mis toimub koolipäeva sees ja kompetentse juhendaja toel. Noppeõpet rakendavate koolide koegmused näitavad, et niisugune õppimisviis tõstab õpimotivatsiooni, õpetab seostama eduelamust pingutusega ning arendab koostöö- ja suhtlemisoskust.
Koolitusel õpime, kuidas noppeõpet korraldada, kuidas noppeõpet vajavaid õpilasi ära tunda ning milline peaks olema noppetundide sisu.”

Karin Konksi

Kestus:

2h

Maksumus:

kuni 15 inimest - 290€

Jaga

Miks valida TERA koolitused?

 Lai valik koolitusi, mis kõnetavad iga õpetajat ja koolijuhti.

Kaasaegsed ja inspireerivad lahendused iga osaleja kaasamiseks.

Paindlikkus viia koolitusi läbi nii TERAs kui koolitujate poolt valitud kohas.

Koolitajad on kogemustega oma ala eksperdid.

Inspireerivate koolituste kaudu kujunevad Eesti lapsed julgeks, loovaks ja avatuks!

Artiklid ja uudised

Koolituse tellimine